Adunarea Generală a VISARTA- Societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale în luna august 2020

Prezenta convocare se face sub rezerva hotărârilor ce vor fi luate de către Guvernul României, referitor la măsurile de relaxare și distanțare socială, declarate în starea de alertă. Membri VISARTA sunt invitaţi să participe la Adunarea Generală a Societăţii VISARTA, care va avea loc în data de 27.08.2020, orele 11:00, la sediul societăţii din str. poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 3, et. 7, ap. 85, Sector 3, București. În cazul neîntrunirii cvorumului legal, şedinţa se reconvoacă pentru ziua de 28.08.2020, orele 11:00 și se va desfășura la Amfiteatrul Facultăţii de Artă Murală a Universităţii Naţionale de Artă, str. Griviţei nr. 28, sector 1.

VISARTA: Societatea de Gestiune Colectivă a Dreptului de Autor în domeniul Artelor Vizuale

Stimaţi membri Visarta,

Sunteţi invitaţi să participaţi la Adunarea Generală a Societăţii VISARTA,  care va avea loc în data de 27.08.2020, orele 11:00, la sediul societăţii din str. poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 3, et. 7, ap. 85, Sector 3, București. În cazul neîntrunirii cvorumului legal, şedinţa se reconvoacă pentru ziua de 28.08.2020, orele 11:00 și se va desfășura la Amfiteatrul Facultăţii de Artă Murală a Universităţii Naţionale de Artă, str. Griviţei nr. 28, sector 1.

Prezenta convocare se face sub rezerva hotărârilor ce vor fi luate de către Guvernul României, referitor la măsurile de relaxare și distanțare socială, declarate în starea de alertă.

Ordinea de zi a Adunării Generale a SGCDA VISARTA 27-28 august 2020:

1). Darea de seamă (tip ORDA) privind activitatea societăţii în anul 2019;

2). Rapoartele Consiliului Director și Administratorului General pentru activitatea desfăşurată în anul 2019;

3). Aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2019;

4). Prezentarea şi aprobarea Proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;

5). Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2019;

6). Aprobarea cotizaţiei şi a taxei de înscriere pentru 2020;

7). Aprobarea comisionului pentru anul 2020;

8). Aprobarea primirilor și retragerilor de membri, ce au avut loc în anul 2019;

9). Aprobarea Metodologiei de funcționare a Comisiei de supraveghere pentru activitatea desfășurată de organismul de gestiune, de Directorul general/Administratorul general și de Consiliul Director;

10). Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2019 ale Comisiilor de specialitate (Comisia privind accesul la informaţii, Comisia pentru supravegherea repartizării sumelor colectate, Comisia de supraveghere pentru activitatea desfășurată de organismul de gestiune, de Directorul general/Administratorul general și de Consiliul Director;

11). Proceduri de soluționare a cererilor/plângerilor;

12). Aprobarea modului de repartizare a sumelor nerevendicate;

13). Aprobarea proiectelor de hotărâri ale Adunării Generale din 21 iulie 2020;

14). Diverse informări, probleme, decizii, hotărâri ale Consiliului Director/ administratorului general / Adunării Generale.

Cu deosebită considerație, Consiliul Director al Societăţii VISARTA -Societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale: președinte VISARTA Irina Florescu, membri Ștefan Găvenea și Claudiu Victor Gheorghiu; administrator general Daniela Avramescu, 23 iulie 2020

VISARTA: Societatea de Gestiune Colectivă a Dreptului de Autor în domeniul Artelor Vizuale


Anunţ de presă al VISARTA publicat de Intell News prin Claudiu Victor Gheorghiu, Senior Editoral agenției de presă Intell News şi coordonator al paginilor de cultură(în limbile română şi engleză Intell News Romania), membru al Consiliului Director al Visarta,  23 iulie 2020

Despre Claudiu Victor Gheorghiu 313 Articles
My name is GHEORGHIU CLAUDIU VICTOR and I was born in October 1967 in Bucharest. In 1998 I took the master degree at University from Bucharest , the Faculty of History- universal old history section- with theme (Constantine the Great and Christianity) at professor LIGIA BARZU. In 1991 I graduated Art School , Painting section, with TITU DRAGUTESCU. I painted sacred pictures from 1990, in technique tempera or tempera with egg on wood. In the period 2004-2016, I had the honor to have the encouragements, the advices, the friendship of the Master PAUL GHERASIM(1925-2016), my mentor, the founder of the "Prolog" group. During the period 1992-1994 I was artistic advisor at Coleus contemporary art gallery . I am titular member of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration - AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania from April 17, 2019, admitted by contest, as well as I was trainee member during the period 2016-2019, admitted by contest. I was member in Plastic Background(FP) belong Visual Artists’ Union from Romania(UAP) from 7th of December 2000, admitted by contest. From 25th of May 2015 I was elected Media advisor of the Steering Committee of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania. From 2014 I am member Visarta( from March 31, 2017, I was elected in the Steering Committee of Visarta, during the period 2017-2022), the Romanian Visual Arts Copyright Collecting Society. I had 4 Personal Exhibitions with sacred art, organized by UAP from Romania- Visual Artists’ Union from Romania, in Bucharest (2001, 2003, 2004 at ArTei Gallery, 2007 at Galateea Gallery), also another two at Silva Gallery in Busteni(2007-2008), Sabion Gallery in Bucharest(2019, together with Cristina Georgescu). I had also 2 Personal Exhibitions in Italy : I was Honor Guest, representing Romania, with sacred art, June 2003 at Pisa and in October 2006 ”The icons, sacred pictures in contemporary world” at Viadana(Mantua). I won some prizes in Italy and I participated, admitted by contest, at some art fairs and international exhibitions around the world, representing Romania: most of them in Italy(Pompeii, Pisa, Turin, Milan, Reggio Emilia, Bari, Viadana, Mantua), but also in France, Germany, Greece, Japan, Peru, South Korea, Switzerland; in secondary also I am cultural journalist: from May 2015 to January 2016 I was Contributing Editor at Culture at the newspaper Jurnalul Bucureştiului. From 17th of January 2016 I was advanced Senior Editor at the same newspaper, which has been called since April 2020 the Jurnalul Bucureştiului ,,Le Petit Parisien”, with a different leadership and a different format. From 1st of November 2015 to 31st of December 2016 I was Contributing Editor and Thematic Advisor at News Agency Lacasuri Ortodoxe and Press service LO News. From 1st of January 2016 I am Senior Editor of the Intell News(Global news, press and event analysis) and coordinator of the Culture pages (in Romanian and English, named Intell News Romania). From May 3, 2019, I am also publisher commentator at the newspaper Ultima Oră.
Website Facebook YouTube