ANALIZĂ – TERORISMUL ȘI MIGRAȚIA ILEGALĂ

Nedianu Laurențiu*

Analiză publicată în revista “GEOPOLITICA” NR. 62 (4/2015)

 

TERORISMUL ȘI MIGRAȚIA ILEGALĂ

 

Abstract:

The Mediterranean Sea has represented, along the history, a natural border between the Muslim World and Europe. In time, this border has gradually been blurred, with the Muslims founding and strengthening, through a continuous immigration process, their own enclaves and communities on European soil.

Nevertheless, the proclaiming of the Islamic State as Caliphate, on a territory in Syria and Iraq considered to be Dar al-Islam („The House of Islam“), governed by the Sharia, has started changing the perception and the relationship of the Muslims with the rest of the non-Muslim world.

The Islamic State expansion envisions the conquest and the annexing of neighboring and far away territories, by referring to the Islamic doctrine of the migration Hijrah, and so, to a gradual Muslim invasion of the West through a massive migration flow, as well as by using foreign fighters to found the Caliphate, to build logistic and operational bases of attack worldwide, as well as to carry out terrorist attacks. 

FRONTEX statistics indicating a sharp increase of the number of Muslim immigrants in Europe in 2015, the threats and urgings of the Islamic State, the terrorist attacks claimed by the jihadi group and carried out with the help of young western Muslim citizens, who are a direct product of the immigration process, validate the negative effects of encouraging immigration, as well as, the terrorist potential of this phenomenon.  

Given the stark prevention policy and, maybe, due to the pacifying stance taken by Romania, our country has avoided terrorist threats till now.  

But our joining of the Euro-Atlantic team will, nevertheless, change the perception of radical Islam on the geographical status of our country, who, even though not a direct participant in the conflict, will be automatically considered a member of the “Coalition of devils” led by the USA against the Islamic State and, consequently, will become a Dar al-Kufr („House of Infidels“) and, therefore, a Dar al-Harb („House of War“).

We can then conclude that, even though the massive illegal migration flow to the Western Europe and other major incidents have circumvented our country, Romania can’t consider herself being totally safe in front of the terrorist threat and danger of the Islamic State.

 

Cuvinte cheie: migrație musulmană, migrație ilegală, FRONTEX, Statul Islamic, foreign fighters, atentate

 

CONSIDERENTE DE GEOPOLITICĂ ISLAMICĂ PRIVIND IMIGRAȚIA MUSULMANĂ SPRE EUROPA

 

Marea Mediterană a reprezentat, de-a lungul istoriei, o graniţă naturală între Lumea Musulmană şi Europa. Treptat, această graniță s-a estompat, musulmanii constituindu-și și consolidându-și, printr-un continuu proces imigraționist, enclave proprii pe teritoriul european.

Din punct de vedere statistic, dacă în anul 1950 trăiau aproximativ 800.000 de musulmani în Europa Occidentală, în anul 2000 numărul lor se ridica la 15 milioane, pentru ca în anul 2006 să ajungă la 20 de milioane. Extrapolând, concluzionăm că, până în anul 2035, numărul musulmanilor poate atinge și chiar depăși 40 de milioane de persoane, în special în condițiile unei crize umanitare.[1]

Prin urmare, geografic vorbind, urmare procesului imigraționist musulman, Europa Occidentală a devenit, în același timp, Dar al-Dawa („Casa Invitației“), un areal în care religia islamică a pătruns și s-a grefat pe societăți non-musulmane, precum și Dar al-Amn („Casa Siguranței“), zonă în care musulmanii își pot practica liber religia.

Instaurarea Statului Islamic cu statut de Califat, într-un teritoriu din Siria și Irak proclamat Dar al-Islam („Casa Islamului“) și guvernat de Sharia, a fost, însă, de natură a schimba percepția musulmanilor și relația lor în raport cu restul lumii non-musulmane.[2]

În acord cu jurisprudența islamică, sub sloganul Baqiya wa tatamaddad (Dăinuim și ne extindem), Statul Islamic emană aspirații expansioniste, scopul final fiind cucerirea întregii lumi și preluarea stăpânirii la nivel mondial. Planul expansionist vizează anexarea de teritorii adiacente, din vecinătatea apropiată, dar și neadiacente teritoriului stăpânit de gruparea jihadistă în Siria și Irak, profitând de slaba guvernare și de susținerea populaţiei musulmane la nivel local. Zonele geografice care, de-a lungul istoriei, au cunoscut ocupație musulmană sunt considerate a fi teritorii legitime ale Califatului, ocupate de infideli. Acestea trebuie, prin urmare eliberate, și readuse în Dar al-Islam („Casa Islamului“).

Prin urmare, arealul european aliat în coaliția condusă de SUA împotriva Statului Islamic devine Dar al-Kufr („Casa Infidelilor“) și, în consecință, Dar al-Harb („Casa Războiului“), zonă ce trebuie purificată, convertită la Islam și anexată la Dar al-Islam („Casa Islamului“).

Planul expansionist al Statului Islamic nu vizează, însă, cucerirea noilor teritorii prin ocupație armată, ci prin jurăminte de supunere necondiționată și de loialitate declarate de enclavele musulmare din diverse zonele disparate. Prin urmare, acest plan cuprinde invazia musulmană treptată a Occidentului, fie ea și printr-un flux migrator masiv indus de considerente umanitare, precum și folosirea foreign fighters (lupătorilor străini), atât pentru construirea Califatului, prin constituirea de capete de pod, de baze logistice și operaționale de atac, de puncte de sprijin la nivel mondial, dar și pentru executarea unor misiuni de război sub forma atentatelor teroriste.[3]

Potrivit Coranului (4:100) și doctinei islamice a migrației Hijrah, a emigra în numele lui Allah, în speță, a merge și a răspândi Islamul într-un alt ținut, asemenea Profetului Mahomed, este un act extrem de meritoriu: “Și cine pribegește pe calea lui Allah, va afla pe pământ multe adăposturi și bogăție. Iar cel ce părăsește casa sa ca să purceadă către Allah și Trimisul Său, iar apoi îl ajunge moartea, va fi deja răsplătit de Allah, căci Allah este Iertător și Îndurător”. Din acest punct de vedere, se poate spune că fluxul migrator musulman masiv spre Europa ar putea ascunde, sub forma unei crize a refugiaților, doctrina islamică a migrației Hijrah, o formă mascată de ducere a jihadului.[4]

Astfel, în urmărirea planului său colonialist expansionist, prin valul masiv de emigranți musulmani ilegali, se poate afirma că gruparea jihadistă Statul Islamic a plasat abil Calul Troian al refugiaților sirieni în cetatea Uniunii Europene, scopul fiind cucerirea musulmană a Europei din interior.

Concluzionăm că Statul Islamic folosește migrația ca armă psihologică contra UE, ca metodă și mijloc de invazie, cucerire și, în final, supunere a spațiului european.

În anul 2005, scriitoarea și comentatoarea politică britanică Gisèle Littman publica, sub pseudonimul Bat Ye’or, cartea „Eurabia: Axa Euro-Arabă”, în care anticipa crearea unui singur stat pe continentul european, supus unui imperiu musulman. Autoarea își fundamenta previziunile evidențiind rolul negativ pe care îl au atitudinea tolerantă a Uniunii Europene față de interesele lumii arabe, larghețea cu care primește și găzduiește imigranții, concesiile făcute pentru satisfacerea nevoilor sale energetice stringente, toate acestea permițând creșterea influenței musulmane și instaurarea dominației acesteia în arealul european[5].


*Expert în studii de securitate

[1] Pew Forum, The Future of the Global Muslim Population, January 2011

[2] https://ro.wikipedia.org/wiki/Statul_Islamic

[3] L. Nedianu, Statul Islamic: Un Califat cu ambiții colonialiste

http://intellnews.ro/2015/11/18/statul-islamic-un-califat-cu-ambitii-colonialiste/

[4] http://libertynews.com/2015/09/the-muslim-refugee-trojan-horse-will-soon-burn-europe-to-the-ground/

 

SITUAȚIA ȘI TENDINȚELE ACTUALE ALE IMIGRAȚIEI MUSULMANE SPRE EUROPA

 

Pornită cu mulți ani în urmă, cu efecte manifeste ce au cuprins, treptat, întregul continent european, imigrația musulmană a atins, potrivit studiilor FRONTEX, un nivel critic în anul 2015, urmare exacerbării conflictelor militare din Orientul Mijlociu și Africa.

Se disting, practic, trei rute principale mediteraneene de migrație ilegală spre Europa folosite de musulmani (fig. 1)[6]:

 • Ruta est-mediteraneeană, continuată de cea balcanică: Turcia-Grecia-Macedonia-Serbia-Croația-Slovenia-Austria-Germania, folosită de migranți ilegali din Siria/Irak și Afganistan/Pakistan;
 • Ruta central-mediteraneeană Libia/Tunisia-Italia, folosită de migranți ilegali din Africa de Nord și Africa Subsahariană;
 • Ruta vest-mediteraneeană Algeria/Maroc-Spania, folosită de migranți ilegali din Africa de Nord.

[5] http://adevarulfinanciar.ro/articol/teoriile-conspiratiei-europa-este-cucerita-de-emigrantii-musulmani-si-devine-eurabia/

[6] http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/

ANALIZĂ - TERORISMUL ȘI MIGRAȚIA ILEGALĂ - IMIGRAȚIA MUSULMANĂFig.1 – Rute mediteraneene de imigrație musulmană ilegală

 

În anul 2015, recordul absolut îl deține ruta de migrație ilegală est-mediteraneeană, asaltată de fluxul masiv de refugiați din Siria și Irak, care au ajuns prin Turcia în insulele grecești din Marea Egee. De aici, migranții ilegali au ales să-și continue drumul prin Balcanii de Vest, pentru a ajunge în spațiul Uniunii Europene, destinația preferată fiind Germania.

Statisticile FRONTEX arată că, în intervalul ianuarie-octombrie 2015, 581.640 de imigranţi au accesat ilegal spațiul european pe ruta est-mediteraneană, pe primul loc aflându-se sirienii (368.959), urmați de afgani (129.854) și irakieni (40.546), ceea ce, în ansamblu, reprezintă practic o creștere a numărului de migranți ilegali de 11,5 ori raportat la cifra de 50.830 de persoane care au utilizat această rută anul trecut.[7]

Totodată, în primele zece luni ale anului 2015, au intrat în Ungaria, pe ruta balcanică, 502.018 migranți ilegali, aproape de 10 ori mai mult față de cele 43.360 de persoane care au folosit această rută în anul 2014. Pe această rută, însă, refugiaților sosiți din teatrele de război ale Orientului Mijlociu li s-au adăugat migranți economici, în principal din Kosovo, dar și din alte state ale spațiului ex-iugoslav, ceea ce a sporit fluxul persoanelor care au luat cu asalt spațiul Schengen.[8]

În schimb, numărul de călătorii ilegale pe ruta central-mediteraneeană în intervalul ianuarie-octombrie 2015 s-a ridicat la 140.175, în scădere față de cele 170.760 de călătorii similare pe această rută în 2014. De evidențiat că aceast traseu este folosit, în principal, de persoane din Africa Subsahariană, în special Eritreea și Niger.

În schimb, folosirea rutei vest-mediteraneene în primele zece luni ale anului 2015, de către 10.454 de migranți ilegali, din care 5.500 de cetățeni sirieni, a înregistrat o ușoară creștere comparativ cu anul 2014, când a fost utilizată de 7.840 de migranți.[9]

În total, potrivit FRONTEX, în intervalul ianuarie-octombrie 2015, numărul de imigranţi ilegali care au luat cu asalt frontierele UE pe rutele mediteraneene a atins cifra de 732.269, în creștere faţă de cei aproape 200.000 de migranță din aceeaşi perioadă a anului 2014.

Cauza principală a exacerbării fenomenului imigraționist ilegal în anul 2015 sunt, evident, atrocităţile Statului Islamic în Orientul Mijlociu, din calea cărora tot mai mulți localnici aleg să fugă, situație speculată la maximum de rețelele de crimă organizată și trafic ilegal de persoane.

Per ansamblu, în lipsa unor măsuri ferme de limitare a acestui fenomen din partea autorităților naționale și ale UE, este de așteptat ca fluxul de migranți ilegali din Orientul Mijlociu și din Africa să se mențină la cote constant ascendente.


[7] http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/

[8] Ibid.

TANGENȚE ALE IMIGRAȚIEI MUSULMANE CU CRIMA ORGANIZATĂ ȘI TERORISMUL

 

Potrivit responsabilului pentru combaterea rețelelor de crimă organizată din   cadrul Europol, Robert Crepinko, autoritățile europene se confruntă cu o armată de 30.000 de traficanți de ființe umane, din care 3.000 operează în Mediterana.[10]

Rețelele de traficanți de diverse naționalități UE și non-UE, foarte active în oferirea serviciilor lor pe rețelele de socializare, reușesc să câștige sume de ordinul milioanelor de euro, facilitând, de exemplu, imigranților sirieni, la prețuri exorbitante, tranzitul ilegal din Turcia în Grecia, cu acte de identitate false, pe cale maritimă, aeriană sau terestră, cu mijloace de transport precare și nesigure. Și, desigur, în cercul vicios al cererii și ofertei, dorința exacerbată de câștig a traficanților alimentează constant ascendent fluxul musulmanilor dornici să ajungă în Europa. Situația creată poate fi asemuită cu o invazie musulmană a spațiului european, la care își dau concursul, atât factorii obiectivi generatori, dar și cei speculativi.

Alături de rețelele de crimă organizată, de această stare de fapt profită și grupările jihadiste, care se raportează, pe de-o parte, ideologic, la doctina islamică a migrației Hijrah și, pe de alta, la introducerea ilegală în spațiul european, printre refugiați, a unor elemente jihadiste instruite pentru a pregăti și executa misiuni de luptă cu caracter terorist.

Potrivit Coranului (4:100), a emigra în numele lui Allah, în speță, a merge și a răspândi Islamul într-o altă țară este un act extrem de meritoriu.[11] În consecință, din acest punct de vedere, se poate spune că fluxul migrator musulman masiv spre Europa ar putea ascunde, sub forma unei crize a refugiaților, doctrina islamică a migrației Hijrah, o formă mascată de ducere a jihadului.

Astfel, în urmărirea planului său colonialist expansionist, prin valul masiv de emigranți musulmani ilegali, se poate afirma că gruparea jihadistă Statul Islamic a plasat abil Calul Troian al refugiaților sirieni în cetatea Uniunii Europene, scopul fiind cucerirea musulmană a Europei din interior.

În luna februarie 2015, o sursă a Statului Islamic, din Siria, a confirmat, sub protecția anonimatului, faptul că Statul Islamic intenționează să se folosească de criza refugiaților, pentru a constitui cel de-al cincilea pilon de luptători musulmani, chiar pe teritoriul statelor occidentale.

În context, acesta a relevat faptul că peste 4.000 de luptători antrenați ISIS ar fi fost infiltrați și răspândiți în Europa printre sutele de mii de refugiați de război, într-o operațiune clandestină de succes.[12]

Totodată, însuși ministrul libanez al Educației, Elias Bou Saab, sugera că 2% din refugiații din Siria ar putea fi jihadiști, însemnând că unul din 50 de refugiați sirieni aflați în Europa ar putea fi membru Daesh.[13]

Desigur, aceste afirmații, deși dificil de probat prin dovezi concludente, nu pot fi ignorate, în special în contextul producerii atentatelor teroriste de la Paris, din 13 noiembrie 2015, când o serie de probe criminalistice ridicate de la locul atacurilor indică posibila implicare a unor indivizi conexați rutei de migrație ilegală est-mediteraneene.

Astfel, urmare verificărilor efectuate de autoritățile din Grecia și Serbia, s-a stabilit că pașaportul sirian eliberat pe numele Ahmed Almuhamed, găsit lângă rămășițele teroristului sinucigaș de la Stade de France (13 noiembrie 2015), ar fi urmat ruta de migrație est-mediteraneană (fig. 2) și chiar ar fi fost folosit pe această rută de mai multe persoane. În plus, amprentele militantului decedat la Stade de France s-ar potrivi celor ale unui migrant care ar fi ajuns în Grecia, în insula Leros, la data de 3 octombrie 2015. Pașaportul în cauză a fost folosit apoi, la 7 octombrie 2015, pentru trecerea graniței Macedoniei cu Serbia prin Miratovce și, ulterior, utilizat pentru cererea azilului în Presevo.[14]

Desigur, având în vedere faptul că traficanții facilitează tranzitul persoanelor pe rutele de migrație ilegală în baza unor acte de identitate false, avem, practic, dovada existenței posibilității și ușurinței infiltrării unor elemente jihadiste printre refugiații de război.


[9] http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/

[10] http://www.repubblica.it/esteri/2015/09/06/news/europol_sono_30_mila_i_trafficanti_di_esseri_umani-122304587/

[11] www.islamcluj.ro/pdf/coran.pdf

[12] http://www.aktual24.ro/luptatori-isis-europa-sub-acoperirea-de-refugiati-dezvaluirile-unor-traficanti-din-turcia/

[13] http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11865151/Islamic-State-jihadis-may-be-posing-as-Syrian-refugees.html

 

 

IMIGRAȚIA MUSULMANĂ – ELEMENT FAVORIZATOR AL ACȚIUNILOR TERORISTE

 

Nu toți musulmanii sunt teroriști, însă teroriștii se dovedesc a fi, în marea majoritate a cazurilor, musulmani, restul intrând în categoria persoanelor dezaxate.

Analizând profilul atentatorilor implicați în comiterea atentatelor teroriste din marile orașe occidentale, concluzionăm că aceștia erau cetățeni occidentali musulmani, născuți sau naturalizați, ai căror părinți sau bunici au fost, la rândul lor, cândva, imigranți sau refugiați, care și-au părăsit țările de origine pentru a scăpa de sărăcie sau de război.

În context, s-a ridicat problema integrării și adaptării migranților sau refugiaților și a urmașilor acestora în mediul occidental, concluzionându-se că numărul celor integrați este extrem de redus, întrucât integrarea funcționează doar când conduita, aspirațiile, principiile și stilul de viață, atitudinea față de muncă, educație, comunitate sau mediul înconjurător ale imigrantului și/sau nativului sunt compatibile cu valorile societății occidentale.

Incluziunea socială nu poate funcționa ca o consecință a liberalismului democratic, iar autohtonul european nu se simte obligat a accepta un imigrant pe care nu îl dorește și nu îl agreează. La rândul său, nici imigrantul nu se poate transforma și plia rapid stilului de viață occidental. În consecință, rezultă enclave de indivizi frustrați și violeni, care trăiesc precar la periferia marilor metropole, și ale căror rânduri sunt îngroșate de noi imigranți.

Iar aceaste enclave sunt vizate de organizațiile teroriste pentru îndoctrinare religioasă și înregimentare.

Așadar, segmentul de populație musulmană occidentală țintit de grupările teroriste pentru recrutare este cel al tinerilor cu vârste cuprinse între 15-24 de ani, neintegrați, cu istoric în zona infracționalității mărunte, cu probleme psiho-comportamentale, influențabili, descendenți din familii cu posibilități reduse, stabilite în arealul occidental tot urmare procesului imigraționist.[15]

Lipsiți de o perspectivă clară asupra viitorului, forțați să trăiască după valori socio-culturale și economice diferite de cele ale familiilor lor, neintegrați și asimilați cu greu de societatea occidentală, acești tineri musulmani fără un istoric religios practicant autentic se regăsesc ca discipoli în cercul unor imami cu viziuni salafi, predicatori într-o serie de moschei din Occident, care, prin discursul lor extremist, le deschid calea spre Islamul radical. Legătura cu imigrația și sentimentul de exil, raportul cu mediul și teritoriul în care trăiesc constituie factori favorizanți pentru radicalizarea tinerilor născuți sau naturalizați în Occident.

Dornici să-și găsească menirea și țelul existențial, îndoctrinați religios de imamii cu viziuni profund radicale, acești tineri răspund pozitiv chemării mentorilor lor de a-și demonstra loialitatea față de Islam prin participarea la jihad în teatrele de conflict, unde ajung pe filiera recrutărilor derulate de grupările teroriste.

În acești tineri se naște dorința emigraționistă spre un loc care promite să le ofere ceea ce Occidentul unde s-au născut și/sau doar au copilărit nu le poate oferi, iar acest loc este Statul Islamic, Dar al-Islam („Casa Islamului“).

Urmând chemarea califului Abu Bakr al-Baghdadi, ei simt că se întorc acasă din pribegia părinților și bunicilor lor. „Musulmanii trebuie să vină în noul stat panislamic. Cei care pot emigra în Statul Islamic, să emigreze; emigrarea în Casa Islamului este o datorie a fiecărui musulman. […] Veniţi musulmanilor! Este ţara voastră. Siria nu este a sirienilor, Irakul nu este al irakienilor. Aceste teritorii sunt ale musulmanilor, ale tuturor musulmanilor. Acesta este sfatul pe care vi-l dau. Dacă veţi accepta acest sfat, vom cuceri Roma şi vom stăpâni lumea, cu voia lui Allah” este îndemnul lui Al-Baghdadi.[16]

Odată intrați sub controlul organizației teroriste, acestor foreign fighters europeni li se confiscă pașapoartele și li se impun reguli și condiționări stricte. În timp, unii dintre ei aleg să se stabilească permanent în zona de conflict accesată inițial, alții să se îndrepte spre alte zone de conflict, iar alții să revină în spațiul european de reședință.

În general, cei care revin folosesc căile legale, călătorind, de obicei din Turcia spre statul de origine, fie direct, cu avionul, fie pe cale terestră, cu tranzitarea mai multor state europene.

Există, însă, și cazuri când, pentru a se sustrage monitorizării și controlului autorităților, acești foreign fighters europeni au ales să se întoarcă folosind căile de migrație ilegală spre UE sau folosind acte și/sau identități false.

Motivațiilor celor reveniți variază (ex: condiții grele și deziluziile personale în zona de conflict), dar adevăratul motiv este greu de identificat, ceea ce face ca potențialul terorist latent al acestor combatanți să rămână semnificativ, cel puțin din următoarele considerente:

– în condițiile în care, de obicei, aceste persoane sunt deposedate de actele lor de identitate și intră sub controlul grupărilor teroriste din momentrul în care ajung în zona de conflict, părăsirea acestui areal fără acordul explicit al grupării teroriste se produce în cazuri destul de rare, în care însăși supraviețuirea celui în cauză este pusă sub semnul întrebării;

– revenirea combatantului pe cale legală presupune costuri de călătorie pe care, în mod normal, nu le poate suporta integral singur. Cum familiile de proveniență sunt, în general, cu venituri modeste, rămâne întrebarea de la cine obține sprijin financiar pentru călătorie;

– întoarcerea jihadistului prin folosirea unor mijloace și metode ilegale, între care și  rețelele migrației ilegale, presupune, alături de cheltuieli sporite, concursul și sprijinul logistic al rețelelor de crimă organizată, caz în care efortul disimulării revenirii nu se poate justifica decât prin existența unor intenții și planuri ale grupării teroriste, în care acest combatantul urmează a fi implicat pe viitor;

– cei ce se alătură jihadului sunt conștienți de faptul că la revenire vor suporta consecințe: interogare și monitorizare din partea autorităților, condamnare pentru conexiuni cu mediul terorist. Acest lucru le va spori și mai mult izolarea în societatea occidentală, scăzându-le, încă o dată, șansele de integrare și adaptare. Vor fi, în consecință, din nou împinși spre sărăcie, infracționalitate și, în cele din urmă, spre cercurile radicale care i-a recrutat și îndocrinat;

– combatanții reveniți rămân jihadiști în mentalitate și acțiune. Tiparul lor psiho-comportamental a fost alterat urmare procesului de radicalizare și îndoctrinare religioasă, precum și instrucțiilor militare, experienței jihadiste și traumatismelor suferite în teatrul de război. Structura lor internă este aceea de luptători în numele cauzei Islamului extremist, iar acțiunile lor se vor plia pe cele ale proiecției lor mentale de soldați angajați în războiul sfânt. În consecință, pot deveni lupi singuratici sau membri ai unei celule teroriste combatante cu misiune de luptă ordonată de organizația teroristă coordonatoare în Dar al-Kufr („Casa Infidelilor“).

– Statului Islamic acordă un rol special luptătorilor străini. Spre deosebire de Al Qaeda, care s-a concentrat pe instruirea luptătorilor străini cu scopul de a comite atentate, Statul Islamic i-a pregătit pentru a îndeplini o misiune mult mai importantă:  construirea Califatului, prin constituirea de capete de pod, de baze logistice și operaționale de atac, de puncte de sprijin la nivel mondial.


[14] http://www.dailymail.co.uk/news/article-3318379/Hunt-Isis-killers-Syrian-passport-body-suicide-bomber-Stade-France.html

[15] http://www.activenews.ro/externe/Profilul-jihadistului-francez-ATEU-din-clasa-de-mijloc-cu-varsta-intre-15-21-ani-127209

[16] http://www.mediafax.ro/externe/grupul-terorist-sunnit-stat-islamic-avertizeaza-ca-va-cuceri-spania-12910034

 

 

 

 

MIGRAȚIE MUSULMANĂ ILEGALĂ ȘI TERORISM ÎN ROMÂNIA

 

Din fericire, până în prezent, grație unei accentuate politici de prevenție, dar și poate statutului de Dar al-Sulh („Casa Concilierii“), pe care țara noastră l-a adoptat de-a lungul timpului, România a fost ferită de materializarea amenințărilor teroriste.

Cu toate acestea, și autoritățile din țara noastră s-au confruntat cu reţele de migraţie ilegală conexate terorismului. Exemplificăm rețeaua coordonată de cetăţeni de origine egipteană, destructurată în ianuarie 2013. Migranţii ajungeau în ţara noastră pe ruta aeriană Egipt – Turcia – România, folosind vize turistice pentru Cipru cu tranzit în România, erau cazaţi în locaţii aparţinând membrilor reţelei (în Bucureşti şi Giurgiu), după care erau preluaţi de călăuze, cetăţeni români, şi scoşi ilegal de pe teritoriul ţării noastre în baza unor documente de călătorie italieneşti falsificate, destinația fiind Italia. Această filieră de migraţie ilegală a fost utilizată şi de persoane cu conexiuni în cadrul unor grupări extremist – teroriste din Orientul Mijlociu, care au derulat o serie de activităţi suspecte pe teritoriul României.[17]

Pe viitor, însă, aderarea României la structurile euro-atlantice este de natură a schimba perceția Islamului radical asupra statulului geografic al țării noastre, care, chiar dacă nu este un participant direct în conflict, va fi asimilată automat ca membru al “coaliției diavolilor” condusă de SUA împotriva Statului Islamic și, prin urmare va căpăta statutul geografic de Dar al-Kufr („Casa Infidelilor“) și, în consecniță, de Dar al-Harb („Casa Războiului“), areal ce trebuie purificat, convertit la Islam și anexat la Dar al-Islam („Casa Islamului“).

De aici putem deduce că, deși pe moment am fost ocoliți de valul masiv de imigranți ilegali care a luat cu asalt Europa Occidentală, dar și de producerea unor evenimente teroriste majore pe teritoriul țării noastre, nici România nu poate considera că este pe deplin în siguranță în fața pericolul și amenințării teroriste a Statului Islamic.

 

CONCLUZII

Marea Mediterană a reprezentat, de-a lungul istoriei, o graniţă între Lumea Musulmană şi Europa. Treptat, această graniță s-a estompat, musulmanii constituindu-și și consolidându-și, printr-un continuu proces imigraționist, enclave proprii pe teritoriul european, devenit Dar al-Dawa („Casa Invitației“) și Dar al-Amn („Casa Siguranței“).

Instaurarea Statului Islamic cu statut de Califat, într-un teritoriu din Siria și Irak proclamat Dar al-Islam („Casa Islamului“) și guvernat de Sharia, a fost, însă, de natură a schimba percepția musulmanilor și relația lor în raport cu restul lumii non-musulmane.

Planul expansionist al Statului Islamic vizează cucerirea și anexarea de teritorii adiacente și neadiacinte, prin raportarea la doctrina islamică a migrației Hijrah, ce presupune invadarea musulmană treptată a Occidentului, fie ea și printr-un flux migrator masiv indus de considerente umanitare, dar și prin folosirea foreign fighters (lupătorilor străini), atât pentru construirea Califatului, prin constituirea de capete de pod, de baze logistice și operaționale de atac, de puncte de sprijin la nivel mondial, dar și pentru executarea unor misiuni de război sub forma atentatelor teroriste.

Statisticile FRONTEX privind creșterea bruscă a numărului de imigranți musulmani în Europa în anul 2015, mesajele de amenințare și îndemnurile transmise de Statul Islamic, atentatele teroriste organizate și revendicate de gruparea jihadistă cu ajutorul unor tineri cetățeni occidentali musulmani, care sunt un produsul direct al procesului imigraționist, demonstrează efectul negativ al încurajării fenomenului imigrației și potențialul terorist al acestuia.

Grație unei accentuate politici de prevenție, dar și poate atitudinii concilante afișată de-a lungul timpului de România, țara noastră a fost ferită de materializarea amenințărilor teroriste.

Aderarea la structurile euro-atlantice, însă, este de natură a schimba perceția Islamului radical asupra statulului geografic al țării noastre care, chiar dacă nu este un participant direct în conflict, va fi asimilată automat ca membru al “Coaliției diavolilor” condusă de SUA împotriva Statului Islamic și, prin urmare va căpăta statutul geografic de Dar al-Kufr („Casa Infidelilor“) și, în consecință, de Dar al-Harb („Casa Războiului“).

De aici putem concluziona că, deși pe moment am fost ocoliți de valul masiv de imigranți ilegali care a luat cu asalt Europa Occidentală, dar și de producerea unor evenimente teroriste majore pe teritoriul țării noastre, nici România nu poate considera că este pe deplin în siguranță în fața pericolul și amenințării teroriste a Statului Islamic.


 

[17] http://www.sri.ro/destructurarea-unei-retele-de-migratie-ilegala-in-legatura-careia-au-fost-identificate-persoane-susp.html

 

Bibliografie:

 1. Pew Forum, The Future of the Global Muslim Population, January 2011
 2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Statul_Islamic
 3. L. Nedianu, Statul Islamic: Un Califat cu ambiții colonialiste
 4. http://intellnews.ro/2015/11/18/statul-islamic-un-califat-cu-ambitii-colonialiste/
 5. http://libertynews.com/2015/09/the-muslim-refugee-trojan-horse-will-soon-burn-europe-to-the-ground/
 6. http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/
 7. http://www.repubblica.it/esteri/2015/09/06/news/europol_sono_30_mila_i_trafficanti_di_esseri_umani-122304587 /
 8. www.islamcluj.ro/pdf/coran.pdf
 9. http://www.aktual24.ro/luptatori-isis-europa-sub-acoperirea-de-refugiati-dezvaluirile-unor-traficanti-din-turcia/
 10. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11865151/Islamic-State-jihadis-may-be-posing-as-Syrian-refugees.html
 11. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3318379/Hunt-Isis-killers-Syrian-passport-body-suicide-bomber-Stade-France.html
 12. http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/355736/cesta-uprchlika-teroristy-evropou-vedla-pres-cesko-potopila-se-s-nim-lod-za-39-dnu-vrazdil.html
 13. http://www.activenews.ro/externe/Profilul-jihadistului-francez-ATEU-din-clasa-de-mijloc-cu-varsta-intre-15-21-ani-127209
 14. http://www.mediafax.ro/externe/grupul-terorist-sunnit-stat-islamic-avertizeaza-ca-va-cuceri-spania-12910034
 15. http://www.sri.ro/destructurarea-unei-retele-de-migratie-ilegala-in-legatura-careia-au-fost-identificate-persoane-susp.html

Despre admin 40 Articles
Administrator website
Facebook Twitter YouTube