Intell News recomandă: evenimente sub egida Uniunii Artiștilor Plastici din România

Intell News(partener media permanent al UAP din România) recomandă evenimente sub egida Uniunii Artiștilor Plastici din România: pe larg despre Adunarea Generală extraordinară a Uniunii Artiștilor Plastici din România, precum şi despre 4 expoziții, una la Brăila, două la galeria Căminul Artei din Bucureşti, una la Călărași. Grupaj de Claudiu Victor Gheorghiu, artist vizual, membru titular al UAP din România, filiala AFAPRR; în subsidiar jurnalist cultural: Senior Editor al platformei media Intell News România şi coordonator al paginilor de cultură în limbile română şi engleză, 28 iunie 2021

Este un articol care se încadrează perfect în trei din cele patru rubrici, realizate de mine pentru pagina de cultură a platformei media Intell News: „Intell News în galeriile bucureştene”, „Expozițiile filialelor teritoriale ale Uniunii Artiștilor Plastici din România”  şi „Intell News pe drumurile Patriei”. Reamintim cititorilor că Intell News este partener media permanent al Uniunii Artiștilor Plastici din România, singura organizaţie profesională a artiştilor plastici, recunoscută ca atare. UAP din România este membră A.N.U.C. (Alianţa Naţională a Uniunilor de Creaţie) ,membră A.I.A.P. (Asociaţia Internaţională a Artiştilor Plastici) şi E.C.A.

Intell News România este partener media permanent al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Siglele reunite.

Intell News este de asemenea partener media permanent al filialelor AFAPRR: Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a UAP din România, UAP Vâlcea şi UAP Brăila,  precum şi la diverse evenimente ale altor filiale bucureştene şi teritoriale. Claudiu Victor Gheorghiu, 28 iunie 2021

Adunarea Generală extraordinară a Uniunii Artiștilor Plastici din România

   CONVOCATOR

Având în vedere situația epidemiologică actuală creată de virusul SARS Cov-2 și potrivit legii care prevede, ca după încheierea exercițiului financiar, persoanele juridice au obligația întrunirii adunării generale anuale pentru a decide asupra unor aspecte esențiale pentru funcționarea lor, ținând cont ca elementele mai sus prezentate constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, ținând cont de situația limitată și condiționată de a se putea constitui adunarea generală prin reprezentanți a U.A.P. din România și observând, că potrivit statutului în conformitate cu dispozitiile art.15 (1) adunarea generala ordinara poate fi convocata ori de cate ori este nevoie, coroborat cu dispozitiile art. 15(2) și (6) în care adunarea generala adopta hotărâri utilizând votul deschis, prin corespondență, în temeiul art.15 (3) din Statutul U.A.P. din România

Președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România – Prof. univ. dr. Petru Lucaci,

convoacă adunarea generală extraordinara a U.A.P. din România, în perioada 02 – 09 iulie 2021, ca data de referință, buletinele de vot urmând a fi transmise pe adresa: Uniunea Artiștilor Plastici din România, București, sect.1, str. Băiculesti, nr. 29 sau adresa de e-maill: office@uap.ro sau pot fi depuse fizic la adresa menționată, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea analizei situațiilor financiar-contabile aferente anului 2019-2020;

2. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021;

3. prezentarea raportului de activitate a membrilor Consiliului Director aferenta anilor 2019-2020;

4. prezentarea raportului comisiei de cenzori aferent anilor 2019-2020;

5. prezentarea si aprobarea situației litigiilor la zi;

6. aprobarea Regulamentului de primiri și titularizări în UAP din România;

7. aprobarea Regulamentului privind acordarea indemnizațiilor de merit conform Legii nr. 118/2002;

8. validarea lucrărilor Comisiei de primiri și titularizari sesiunea februarie 2021;

9. validarea lucrărilor Comisiei de primiri și titularizari sesiune mai 2021;

10. prelungirea mandatului membrilor Senatului U.A.P. din România până la data încetarii restricțiilor, dată când va fi posibil fizic, întrunirea adunării generale prin reprezentanți a U.A.P. din România, privind componența membrilor Senatulului U.A.P. din România;

11. prelungirea mandatului membrilor Consiliului Director al U.A.P. din România și mandatul membrilor comisiilor din cadrul U.A.P. din România până la data încetării restricțiilor, dată când va fi posibilă întrunirea adunării generale prin reprezentanți a U.A.P. din România, privind componența membrilor Consiliului Director al U.A.P. din România;

12. propunere pentru modificarea statutului privind art. 24(1), din Statutul U.A.P. din România în sensul reglementării acestuia, având următorul continut: ,,Consiliul Director va fi ales pentru un mandat de 4 ani,,;

13 modificarea art. 10 (2) ,, Drepturi,, din Statutul U.A.P. din România care va avea următorul conținut:,, Membrii stagiari au toate drepturile ca ale membrilor titulari, cu excepția dreptului de a fi aleși în organele de conducere,,;

14. se modifică art. 44 care va avea următorul cuprins: ”Înstrăinarea din patrimoniul UAP a bunurilor imobile ce se încadrează în articolul 43, precum și a celor ce se încadrează la categoria ”bunuri culturale” și care întrunesc criteriiloe de clasare în patrimoniul național cultural, criterii stabilite prin lege ( lucrări de artă, de colecție sau de muzeu, etc), se face în baza hotărârii Adunării Generale votată cu 2/3 din totalul membrilor reprezentanți în Adunarea Generală”.

Convocarea reprezentanților în adunarea generală se va face numai dacă sunt desemnați de către conducerile filialelor ale căror mandate sunt valide. Dovada validității mandatului se va face prin procesul-verbal al adunării generale statutar convocate, iar pentru filialele cu personalitate juridică, cu încheierea de sedință dată de instanța de domiciliu.

Celelalte propuneri de modificare ale Statutului U.A.P. din România, initiate de comisia de revizuire a Statutului, vor face obiectul unei adunări generale extraordinare.

Pentru a gestiona buletinele de vot prin corespondență primite de la membrii U.A.P. din România, Consiliul Director al U.A.P. din Romania impreuna cu celelalte conduceri ale filialelor, vor desemna o comisie responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondenta. Decizia de constituire a Comisiei responsabilă cu gestionarea voturilor prin corespondență, in urma propunerilor facute, va fi emisa si semnata de catre Presedintele Consiliului Director.Decizia va avea numar de inregistrare in registrul secretariatului U.A.P. din Romania. Comisia va fi compusă din cinci membri ai U.A.P. din România, atât din filialele din București, cât și filialele din țară.      

UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

PRESEDINTE, 

PROF. UNIV. DR. PETRU LUCACI  

Documente pentru descărcat:

PROIECT-DE-BUGET-2021 Descarcă

Raportul-Sintetic-al-Consiliului-Director-al-UAP-din-Romania-2019-2020 Descarcă

RAPORTUL-COMISIEI-DE-CENZORI-2019-si-2020 Descarcă

RAPORTUL-COMISIEI-DE-CENZORI-privitor-la-bunul-mers-al-UAP-2020 Descarcă


RAPORTUL-JURIDIC-LITIGIILE-2020-PREZENT Descarcă

REGULAMENT-PENTRU-PRIMIRI-SI-TITULARIZARI_2020 Descarcă

COMISIA-SI-REGULAMENTUL-DE-ACORDARE-A-INDEMNIZATIILOR-DE-MERIT Descarcă

Restul de documente vor fi transmise către filiale prin e-mail.

Sursa: https://uap.ro/en/convocator-adunare-generala-a-uniunii-artistilor-plastici-din-romania/

Expoziţia ,,Culorile verii”, sub egida filialei Brăila a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Intell News este partener media al evenimentului. S-a deschis pe 19 iunie  expoziţia ,,Culorile verii”, sub egida filialei Brăila a Uniunii Artiștilor Plastici din România, preşedinte al filialei scenograf Gheorghe Mosorescu. Expoziția poate fi vizitată până pe 7 iulie 2021, la galeriile de artă Brăila,  adresa: Piața Traian nr. 2, Brăila. Expun: Mariana Bogdan, Doinita Caraua, Maricica Cârstiuc, Carstiuc Sorinel, Nela Constantinescu, Dascălu Ovidiu, Ana Maria Dobre, Vasile Gaită, Stelian Ghinea, Florentina Giol, Ioanid Marilena, Macarie Crenguta Corina, Mânzu Maria Mădălina, Hugo Mărăcineanu, Walter Mărăcineanu, Bogdan Mosorescu, Gheorghe Mosorescu, Paula Neagu, Olteanu Nicoleta, Petrov Paul, Svetlana Potanga, Marian Prundea, Cristian Radu, Silviu Ioan Soare, Spătaru Raluca, Traian Tsamuris, Dennis Teodorescu.

Afișul expoziției ,,Culorile verii”, sub egida filialei Brăila a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Expoziția ,, ALTErNATIVE II” la galeria Căminul Artei(etaj)

S-a deschis pe 21 iunie 2021 expoziția ,, ALTErNATIVE II”,  cu lucrări pe simeze semnate de artistele ieșene Ofelia Huțul și Mariea Boz, membre ale Filialei Iași a UAP din România. Este un eveniment recomandat de partenerii media Intell News și Ultima Oră, două dintre cele 3 organe de presă pentru care scriu. Iubitorii de artă sunt aşteptaţi să viziteze expoziţia în perioada 21 iunie – 5 iulie 2021. Adresa:  Centrul Artelor Vizuale(CAV),  galeria Căminul Artei(etaj), str. Biserica Enei nr. 16, București. Au prezentat evenimentul: Amelia Dincă, critic de artă, Răzvan Constantin Caratănase, membru al Consiliului Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România, precum și curatorul Amy Vasilescu, reprezentant HXA Art Gallery. Articol, film şi fotoreportaj de: Claudiu Victor Gheorghiu, 21-22 iunie 2021. Pe larg: ,, Intell News recomandă: expoziția ,, ALTErNATIVE II” la galeria Căminul Artei”, 22 iunie 2021. https://intellnews.ro/intell-news-recomanda-expozitia-alternative-ii-la-galeria-caminul-artei/

Afișul expoziției ,, ALTErNATIVE II”

Expoziția personală ,,Visible Colours, Hidden Shapes #2″: Florin Mocanu la Căminul Artei(parter)

S-a deschis pe 24 iunie, la galeria Căminul Artei(parter), expoziția personală ,,Visible Colours, Hidden Shapes #2″, cu lucrări pe simeze semnate de Florin Mocanu, membru al UAP Filiala Pictură București. Curator: Mihai Plămădeală. Iubitorii de artă sunt aşteptaţi să viziteze expoziţia în perioada 21 iunie – 4 iulie 2021. Adresa:  Centrul Artelor Vizuale(CAV),  galeria Căminul Artei, str. Biserica Enei nr. 16, București.

Afișul expoziției personale ,,Visible Colours, Hidden Shapes #2″: Florin Mocanu la Căminul Artei(parter)

Expoziția ,,Pictură -Sculptură, București-Călărași” la Muzeul Dunării de Jos

S-a deschis pe 25 iunie 2021 expoziția ,,Pictură -Sculptură, București-Călărași”, la Muzeul Dunării de Jos, str. Progresului nr. 4, cu lucrări pe simeze semnate de 25 artiști vizuali, majoritatea lor fiind membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, totodată o parte fiind profesori în cadrul institutiilor de învățământ artistic: Universitatea Națională de Arte București din București -UNARTE, respectiv Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București, dar si artiști aflați la începutul carierei. Au ținut alocuțiuni  curatorii expoziției: Mircea Mureșan, Arthur Bota, Victor Grigore, precum și pictorul Marius Barbone Barb, președinte al UAP Filiala Pictură București, sculptorul Alexandru Paraschiv. Sculptorul Jorge Mafu a recitat poezia ,, Nopți de Sânziene”, compusă de celebrul său tată, regretatul actor Ernest Maftei. 

Expoziția ,,Pictură -Sculptură, București-Călărași”, Muzeul Dunării de Jos, 25 iunie 2021, vernisaj.  Film pentru Intell News și Uniunea Artiștilor Plastici din România de: Claudiu Victor Gheorghiu, artist vizual și jurnalist cultural, 26 iunie 2021

https://fb.watch/6oC2AQ4zB4/

Expun: Ion Mămăligă, Ion Achițenie, Lucian Liciu, Horia Cristina, Iulian Gheabă, Marius Barb Barbone, Mihai Glodeanu, Victor Grigore, Eugen Raportoru, Dragoș Bojin, Alexandru Paraschiv, Bogdan Andronic, Brîndușa Popescu, Constantin Mîrzea, Aurel Bulacu, Andrei Marina, Mircea Mureșan, Arthur Bota, Bogdan Breza, Jorge Mafu, Gențiana Bota, Adela Bonat, Jimmy Stănescu, Florian Vîlsan.

Afișul expoziției ,, Pictură -Sculptură, București-Călărași” la Muzeul Dunării de Jos

Grupaj realizat pentru Intell News şi Uniunea Artiștilor Plastici din România de: Claudiu Victor Gheorghiu, artist vizual, afilieri: membru titular Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a UAP din România (AFAPRR), consilier media și al CD al AFAPRR a Uniunea Artiștilor Plastici din România și membru al Consiliului Director al Visarta; în subsidiar jurnalist cultural: Senior Editor al platformei media Intell News şi coordonator al paginilor de cultură (în limbile română şi engleză Intell News Romania), Senior Editor Jurnalul Bucurestiului „Le Petit Parisien”, publicist comentator al ziarului Ultima Oră, 28 iunie 2021

Claudiu Victor Gheorghiu, artist vizual, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala AFAPRR; în subsidiar jurnalist cultural: Senior Editor al agenției de presă Intell News şi coordonator al paginilor de cultură în limbile română şi engleză Intell News Romania
Despre Claudiu Victor Gheorghiu 334 Articles
My name is GHEORGHIU CLAUDIU VICTOR and I was born in October 1967 in Bucharest. In 1998 I took the master degree at University from Bucharest , the Faculty of History- universal old history section- with theme (Constantine the Great and Christianity) at professor LIGIA BARZU. In 1991 I graduated Art School , Painting section, with TITU DRAGUTESCU. I painted sacred pictures from 1990, in technique tempera or tempera with egg on wood. In the period 2004-2016, I had the honor to have the encouragements, the advices, the friendship of the Master PAUL GHERASIM(1925-2016), my mentor, the founder of the "Prolog" group. During the period 1992-1994 I was artistic advisor at Coleus contemporary art gallery . I am titular member of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration - AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania from April 17, 2019, admitted by contest, as well as I was trainee member during the period 2016-2019, admitted by contest. I was member in Plastic Background(FP) belong Visual Artists’ Union from Romania(UAP) from 7th of December 2000, admitted by contest. From 25th of May 2015 I was elected Media advisor of the Steering Committee of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania. From 2014 I am member Visarta( from March 31, 2017, I was elected in the Steering Committee of Visarta, during the period 2017-2022), the Romanian Visual Arts Copyright Collecting Society. I had 4 Personal Exhibitions with sacred art, organized by UAP from Romania- Visual Artists’ Union from Romania, in Bucharest (2001, 2003, 2004 at ArTei Gallery, 2007 at Galateea Gallery), also another two at Silva Gallery in Busteni(2007-2008), Sabion Gallery in Bucharest(2019, together with Cristina Georgescu). I had also 2 Personal Exhibitions in Italy : I was Honor Guest, representing Romania, with sacred art, June 2003 at Pisa and in October 2006 ”The icons, sacred pictures in contemporary world” at Viadana(Mantua). I won some prizes in Italy and I participated, admitted by contest, at some art fairs and international exhibitions around the world, representing Romania: most of them in Italy(Pompeii, Pisa, Turin, Milan, Reggio Emilia, Bari, Viadana, Mantua), but also in France, Germany, Greece, Japan, Peru, South Korea, Switzerland; in secondary also I am cultural journalist: from May 2015 to January 2016 I was Contributing Editor at Culture at the newspaper Jurnalul Bucureştiului. From 17th of January 2016 I was advanced Senior Editor at the same newspaper, which has been called since April 2020 the Jurnalul Bucureştiului ,,Le Petit Parisien”, with a different leadership and a different format. From 1st of November 2015 to 31st of December 2016 I was Contributing Editor and Thematic Advisor at News Agency Lacasuri Ortodoxe and Press service LO News. From 1st of January 2016 I am Senior Editor of the Intell News(Global news, press and event analysis) and coordinator of the Culture pages (in Romanian and English, named Intell News Romania). From May 3, 2019, I am also publisher commentator at the newspaper Ultima Oră.
Website Facebook YouTube