Intell News vă prezintă rezultatele lucrărilor comisiei de primiri și titularizări în UAP din România – 2020

Intell News România este partener media permanent al Uniunii Artiștilor Plastici din România, așadar avem plăcerea să vă prezentăm cele mai noi informaţii despre singura organizaţie profesională a artiştilor plastici şi evident singura Uniune.

Intell News România este partener media permanent al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Siglele reunite.

Intell News România este partener media permanent al Uniunii Artiștilor Plastici din România, așadar avem plăcerea să vă prezentăm cele mai noi informaţii despre  singura organizaţie profesională a artiştilor plastici şi evident singura Uniune.

Hotărârea nr. 1/07.07.2020 a Adunării Generale a Uniunii Artiștilor Plastici din Români, prin reprezentanți

Uniunea Artiștilor Plastici din România, denumită pe scurt (UAP) este persoană juridică română de drept privat recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică, conform Decretului nr. 266/1950, care funcționează în temeiul Decretului-Lege nr. 27/1990 și art. 85 din OUG nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, are sediul În București, Sector 1, Str. Băiculești, nr. 29 și Cod Fiscal RO1590350

Consiliul Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România, prin Președinte Prof.univ.dr Petru Lucaci, în conformitate cu art 15 (3) din Statutul Uniunii Artiștilor Plastici din România a convocat Adunarea Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România prin corespondență.

Ținând cont de dispozițiile art. 15, pct. (1), ”Adunarea Generală se convoacă anual în ultima săptămână din luna aprilie a anului în curs și ori de câte ori este nevoie;”

-având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivel național și internațional determinată de răspândirea CORONAVIRUSULUI – SARS-CoV-2, precum și declararea ”Pandemiei” de către Oraganizația Mondială a Sănătății în data de 11.03.2020, ceea ce confirmă gravitatea și amploarea acestei situații;

-ținând cont de faptul că neluarea măsurii urgente cu caracter excepțional pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândurile populației ar avea un impact destul de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor;

-având în vedere dispozițiile art. 15, pct. 2 din Statutul Uniunii Artiștilor Plastici din România s-a hotărât organizarea Adunării Generale, utilizând procedura de vot prin corespondență.

Convocarea Adunării Generale a fost făcută prin convocator transmis prin mijloace electronice, având la ordinea de zi:

”Validarea lucrărilor Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România” sesiunea 14 februarie 2020.

Ținând cont de efectele pandemiei, termenul privind votul prin corespondență s-a prelungit până la data de 06 iunie 2020.

Au fost convocați un număr de 265 de membri, reprezentanți aleși de Adunarea Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România, artiști plastici profesioniști.

Din totalul de 265 de membri au votat un număr de 153 de membri, hotârârea fiind luată cu majoritate simplă, motiv pentru care,

Adunarea Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se validează ”Lucrările Comisiei Naționale pentru Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România”, sesiunea 14.02.2020 – ANEXA  I.

Art. 2 Se va emite decizie de primire și titularizare în Uniunea Artiștilor Plastici din România, conform ANEXEI I.

Art. 3 Din prezenta hotărâre fac parte integrantă: ANEXA I – ”Lucrărilor Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România” sesiunea 14 februarie 2020, Procesul-Verbal al Comisiei de numărare a voturilor, Decizia de primire și titularizare a membrilor admiși, Convocatorul însoțit de lista membrilor reprezentanți în Adunarea Generală și Buletinele de vot.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Președinte,

Prof.univ.dr. Petru Lucaci

Sursa: https://uap.ro/hotararea-nr-1-07-07-2020-a-adunarii-generale-a-uniunii-artistilor-plastici-din-romani-prin-reprezentanti/

sigla Uniunii Artiștilor Plastici din România

Anexa I vă prezintă numele artiştilor  care au fost admiși stagiari, respectiv celor care au devenit titulari, dar şi  numele celor respinşi, pentru filialele din Bucureşti şi cele teritoriale ale UAP din România.

ANEXA I la HOTĂRÂREA NR. 1/07.07.2020 A ADUNĂRII GENERALE A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA PRIN REPREZENTANȚI, link: https://uap.ro/anexa-i-a-hotararea-nr-1-07-07-2020-a-adunarii-generale-a-uniunii-artistilor-plastici-din-romania-prin-reprezentanti/

Echipa editorială a Intell News, 10 iulie 2020

Despre Claudiu Victor Gheorghiu 297 Articles
My name is GHEORGHIU CLAUDIU VICTOR and I was born in October 1967 in Bucharest. In 1998 I took the master degree at University from Bucharest , the Faculty of History- universal old history section- with theme (Constantine the Great and Christianity) at professor LIGIA BARZU. In 1991 I graduated Art School , Painting section, with TITU DRAGUTESCU. I painted sacred pictures from 1990, in technique tempera or tempera with egg on wood. In the period 2004-2016, I had the honor to have the encouragements, the advices, the friendship of the Master PAUL GHERASIM(1925-2016), my mentor, the founder of the "Prolog" group. During the period 1992-1994 I was artistic advisor at Coleus contemporary art gallery . I am titular member of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration - AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania from April 17, 2019, admitted by contest, as well as I was trainee member during the period 2016-2019, admitted by contest. I was member in Plastic Background(FP) belong Visual Artists’ Union from Romania(UAP) from 7th of December 2000, admitted by contest. From 25th of May 2015 I was elected Media advisor of the Steering Committee of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania. From 2014 I am member Visarta( from March 31, 2017, I was elected in the Steering Committee of Visarta, during the period 2017-2022), the Romanian Visual Arts Copyright Collecting Society. I had 4 Personal Exhibitions with sacred art, organized by UAP from Romania- Visual Artists’ Union from Romania, in Bucharest (2001, 2003, 2004 at ArTei Gallery, 2007 at Galateea Gallery), also another two at Silva Gallery in Busteni(2007-2008), Sabion Gallery in Bucharest(2019, together with Cristina Georgescu). I had also 2 Personal Exhibitions in Italy : I was Honor Guest, representing Romania, with sacred art, June 2003 at Pisa and in October 2006 ”The icons, sacred pictures in contemporary world” at Viadana(Mantua). I won some prizes in Italy and I participated, admitted by contest, at some art fairs and international exhibitions around the world, representing Romania: most of them in Italy(Pompeii, Pisa, Turin, Milan, Reggio Emilia, Bari, Viadana, Mantua), but also in France, Germany, Greece, Japan, Peru, South Korea, Switzerland; in secondary also I am cultural journalist: from May 2015 to January 2016 I was Contributing Editor at Culture at the newspaper Jurnalul Bucureştiului. From 17th of January 2016 I was advanced Senior Editor at the same newspaper, which has been called since April 2020 the Jurnalul Bucureştiului ,,Le Petit Parisien”, with a different leadership and a different format. From 1st of November 2015 to 31st of December 2016 I was Contributing Editor and Thematic Advisor at News Agency Lacasuri Ortodoxe and Press service LO News. From 1st of January 2016 I am Senior Editor of the Intell News(Global news, press and event analysis) and coordinator of the Culture pages (in Romanian and English, named Intell News Romania). From May 3, 2019, I am also publisher commentator at the newspaper Ultima Oră.
Website Facebook YouTube