Noile norme ale UE elimină birocrația pentru cetățenii care locuiesc sau lucrează în alt stat

Începând de mâine, 16 februarie 2019, se vor aplica în întreaga Uniune Europeană noile norme ale UE, vizând reducerea costurilor și a formalităților pentru cetățenii care locuiesc în afara țării lor de origine.

Sursa fotografiei & Source of the photo: Comisia Europeană , pagina facebook/ European Commission, Facebook page

 

Începând de mâine, noi norme ale UE elimină birocrația pentru cetățenii care locuiesc sau lucrează în alt stat membru.

Bruxelles, 15 februarie 2019

Începând de mâine, se vor aplica în întreaga Uniune Europeană noile norme ale UE,  vizând reducerea costurilor și a formalităților pentru cetățenii care locuiesc în afara țării lor de origine.

În prezent, cetățenii care se mută sau locuiesc în altă țară din UE trebuie să obțină o ștampilă pentru a demonstra că documentele lor oficiale (cum ar fi, certificate de naștere, căsătorie sau deces) sunt autentice. Aproximativ 17 milioane de cetățeni ai UE se află în această situație.

În temeiul noului regulament, această ștampilă și procedurile birocratice legate de obținerea sa nu vor mai fi necesare atunci când se prezintă autorităților dintr-o țară a UE documente oficiale emise într-un alt stat membru. În temeiul noilor norme, în multe cazuri, cetățenii nu vor mai fi nevoiți să furnizeze o traducere legalizată/oficială a documentului lor oficial. În același timp, regulamentul prevede garanții solide pentru prevenirea fraudei.

Avem vești foarte bune pentru cetățenii care locuiesc sau doresc să se mute în altă țară din UE, a declarat Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. Începând de mâine, nu se vor mai aplica proceduri birocratice costisitoare și lungi pentru cetățenii care trebuie să prezinte un document oficial în vederea căsătoriei sau a începerii unei activități profesionale în țara în care locuiesc. Noile norme vor facilita viața de zi cu zi a cetățenilor care locuiesc și muncesc într-o altă țară din UE, diminuând, totodată, costul vieții.”

 

 

Sursa fotografiei & Source of the photo: EC – Audiovisual Service/ Photo: Lukasz Kobus/© European Union, 2018/

 

Noile norme pun capăt mai multor proceduri birocratice:

  • documentele oficiale (de exemplu, certificatele de naștere, de căsătorie sau de atestare a absenței cazierului judiciar) emise într-o țară a UE trebuie să fie acceptate ca autentice de către autoritățile altui stat membru, fără să fie necesară o ștampilă de atestare a autenticității;
  • regulamentul adoptat suprimă și obligația impusă cetățenilor de a furniza în toate cazurile o copie certificată și o traducere autorizată a documentelor lor oficiale. Cetățenii pot solicita un formular standardizat multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi prezentat ca instrument util pentru traducerea documentelor oficiale respective, care să fie atașat la acestea, evitându-se astfel cerința traducerii lor;
  • Regulamentul stabilește garanții împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinatară are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu autoritatea emitentă din cealaltă țară a UE prin intermediul unei platforme IT existente, Sistemul de informare al pieței interne (IMI).

Regulamentul se referă numai la autenticitatea documentelor oficiale, prin urmare statele membre vor continua să aplice normele lor naționale privind recunoașterea conținutului și a efectelor unui document oficial eliberat într-un alt stat membru al Uniunii.

Context

Aproximativ 17 milioane de cetățeni ai UE trăiesc într-o altă țară din UE decât țara lor de origine. Aproximativ 2 milioane de cetățeni trec zilnic granițele țării în care locuiesc pentru a munci sau pentru a studia în altă țară.

Normele au fost propuse de Comisia Europeană în aprilie 2013, după ce s-a primit feedback din partea cetățenilor cu privire la existența unor proceduri îndelungate și greoaie. Normele au fost adoptate în iunie 2016. Țările UE au avut la dispoziție doi ani și jumătate pentru a se adapta la noile simplificări.

Anexă

Regulamentul vizează documente oficiale referitoare la:

– naștere

– faptul că o persoană este în viață

– deces

– nume

– căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă

– divorț, separarea de drept sau anularea căsătoriei

– parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat

– desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat

– filiație

– adopție

– domiciliu și/sau reședință

– cetățenie

– absența cazierului judiciar și

– dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și la alegerile pentru Parlamentul European.

Regulamentul introduce formulare standardizate multilingve ce pot fi utilizate ca instrumente utile pentru traducerea documentelor oficiale privind:

– nașterea

– faptul că o persoană este în viață

– decesul

– căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă

– parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat

– domiciliul și/sau reședința și

– absența cazierului judiciar.

Nu toate formularele standardizate sunt emise în toate statele membre. Cetățenii pot verifica ce formulare sunt emise în țara lor de origine pe portalul e-justiție.

Autoritățile publice pot descărca și pot utiliza formularele de pe portalul e-justiție.

Pentru mai multe informații

Documentele oficiale, inclusiv formularele multilingve, pot fi găsite pe portalul e-justiție

Regulamentul privind documentele oficiale

Bruxelles, 15 februarie 2019 ; Comisia Europeană – Comunicat de presă, sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1148_ro.htm

 

 

Comunicat de presă republicat de Intell News,  15 februarie 2019

 

Vezi si articolul in limba engleză cu acelasi subiect, publicat pe pagina in engleză a Intell News : ” New EU rules cut red tape for citizens living or working in another Member State as of tomorrow”, Intell News Romania page in English.

https://english.intellnews.ro/new-eu-rules-cut-red-tape-for-citizens-living-or-working-in-another-member-state-as-of-tomorrow/

Despre Claudiu Victor Gheorghiu 252 Articles
My name is GHEORGHIU CLAUDIU VICTOR and I was born in October 1967 in Bucharest. In 1998 I took the master degree at University from Bucharest , the Faculty of History- universal old history section- with theme (CONSTANTIN the GREAT and CHRISTIANITY) at professor LIGIA BARZU. In 1991 I graduated Art School , PAINTING section with TITU DRAGUTESCU. I painted sacred pictures from 1990. I paint in technique tempera or tempera with egg on wood. During the period 1992-1994 I was managership at COLEUS modern art gallery . I am titular member of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Romanian Fine Arts Union from April 17, 2019, admitted by contest, as well as I was trainee member during the period 2016-2019, admitted by contest. I was member in Plastic Background(FP) belong Romanian Fine Arts Union (UAP) from 7th of December 2000, admitted by contest. From 25th of May 2015 I was elected Media advisor of the Steering Committee of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Romanian Fine Arts Union. From 2014 I am member VISARTA(from March 31, 2017, I was elected in the Steering Committee of Visarta, during the period 2017-2022), the Romanian Visual Arts Copyright Collecting Society. I have 4th Personal Exhibitions with sacred art organized by UAP from Romania- Romanian Fine Arts Union in Bucharest (2001,2003,2004 at ArTei Gallery, 2007 at Galateea Gallery) and another at Silva Gallery in Busteni(2007-2008). I have also 2 Personal Exhibitions in Italy : I was Honor Guest, representing Romania, with sacred art, June 2003 at Pisa and in October 2006 ”The ICONS, sacred pictures in contemporary world” at Viadana(Mantua). I won some prizes in Italy and I participated, admitted by contest, at some art fairs and international exhibitions around the world, representing Romania: most of them in Italy, but also in Bangladesh, France, Greece, Japan, Peru, South Korea, Switzerland. From May 2015 to January 2016 I was Contributing Editor at CULTURE (Fine Arts, Exhibitions, History, Religion) at the newspaper Jurnalul Bucurestiului. From 17th of January 2016 I was advanced Senior Editor at the same newspaper . From 1st of November 2015 to 31st of December 2016 I was Contributing Editor and Thematic Advisor at News Agency Lacasuri Ortodoxe and Press service LO News. From 1st of January 2016 I am Senior Editor at CULTURE at the Intell News: Global news, press and event analysis. From May 3, 2019, I am also publisher commentator at the newspaper Ultima Oră.
Website Facebook YouTube

1 Trackback / Pingback

  1. New EU rules cut red tape for citizens living or working in another Member State as of tomorrow - Intell News Romania

Comentariile sunt închise