Relaxarea restricțiilor din București conform hotărârii CMBSU din 2 mai 2021

Conform comunicatului de presă privind hotărârea nr. 25 a CMBSU din 2 mai 2021, se relaxează restricțiile din București, pe scurt prevederile principale: sălile de spectacole și restaurantele se vor redeschide, la capacitate de 30%; se menţin restricţiile de circulaţie pe timp de noapte; domnul Alin Stoica-Prefectul Capitalei- a precizat că Bucureştiul a ieşit din scenariul cu măsurile aplicate pe o rată de incidenţă de peste 3 la mia de locuitori, astfel Capitala fiind în scenariul galben.

Prin centrul vechi al Bucureștiului, iunie 2017, fotografie de Claudiu Victor Gheorghiu.

Prin centrul Bucureștiului, iunie 2016, fotografie de Claudiu Victor Gheorghiu

Prin centrul Bucureștiului, iunie 2016, fotografie de Claudiu Victor Gheorghiu

Conform comunicatului de presă privind hotărârea nr. 25 a CMBSU din 2 mai 2021, se relaxează restricțiile din București, pe scurt prevederile principale: sălile de spectacole și restaurantele se vor redeschide, la capacitate de 30%; se menţin restricţiile de circulaţie pe timp de noapte; domnul Alin Stoica-Prefectul Capitalei- a precizat că Bucureştiul a ieşit din scenariul cu măsurile aplicate pe o rată de incidenţă de peste 3 la mia de locuitori, astfel Capitala fiind în scenariul galben.

Instituția Prefectului Municipiului București. Sursa: pagina Facebook a PMB

COMUNICAT DE PRESĂ

2 mai 2021

 Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 2 mai 2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice

de comunicare, care, în aplicarea prevederilor

 H.G. nr.432 din data de 09 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, luând în considerare:

          – evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV2;

– adresa DSP București nr. 18986/02.05.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 10705/02.05.2021, prin care a fost comunicată rata de incidență cumulată, pe o perioadă de 14 zile, care la nivelul Municipiului București este de 2,62/1000 de locuitori în data de 02.05.2021, orele 10:03,

 a constatat că la nivelul Municipiului București rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 02.05.2021, ora 10:03 este de 2,62/1000 de locuitori fapt pentru care, începând cu data de 03.05.2021, ora 00:00, se dispun următoarele măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia sau la data constatării încadrării la altă rată de incidență:

 * Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22.00 – 05.00, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 4/1000 de locuitori, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente sau pentru efectuarea vaccinului conform programării;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

e) părăsirea domiciliului pentru protejarea vieții sau integrității fizice în cazul unui pericol grav și iminent, cu apelarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112.

          Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, legitimația de serviciu/adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere.

          Pentru verificarea deplasărilor în interes personal sunt obligate să prezinte declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.

          Pentru deplasarea către centrul de vaccinare, persoanele sunt obligate să prezinte dovada programării.

 Pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia Ramazanului, se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în perioada 8 mai – 9 mai 2021, în intervalul orar 22.00 – 05.00.

 Pentru deplasarea și participarea la sărbătoarea religioasă  specifică lunii Ramazan, se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în perioada  8 mai – 9 mai 2021, în intervalul orar 22.00 – 5.00.

  Programul operatorilor economici care desfașoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, se poate desfășura în intervalul orar 05.00 – 21.00.

          Prin excepție de la prevederile de mai sus, în intervalul orar 21.00 – 05.00 operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.

  Tot prin excepție,  unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

 **Accesul clienților în cadrul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți agenți economici, de tip mall, se va realiza astfel încât să se asigure menținerea distanței fizice de minimum 2 metri și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 m.p./persoană, cu respectarea tuturor prevederilor Ordinului Comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.1088/1910 din 2020.

*** Accesul în piețele agroalimentare și în piețele volante se face cu respectarea distanțării de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a pieței, cu aplicarea prevederilor Ordinului comun 335/2020 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

 **** STB   S.A.  va  monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele de vârf.

 Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijloacele de transport, după cum urmează:

                    – în autobuze și troleibuze, accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din față, iar coborârea pe celelalte uși;

                    – în tramvaie, accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din mijloc, iar coborârea pe celelalte uși.

                    STB S.A. va informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio-video și prin afișare în mijloacele de transport în comun.

          *****Metrorex S.A. va informa și îndruma publicul călător prin stațiile de sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra obligativității de a păstra distanțarea fizică și de a purta corect masca de protecție.

  ******Activitatea cu publicul a operatorilor economici  care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în interiorul altor spații publice închise care au acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de faptul că sunt construcții cu caracter temporar sau permanent, este permisa în intervalul orar 6.00-22.00, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

 ■Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă în intervalul orar 06.00-22.00 fără a depăși 30% din capacitatea maximă.

■ Este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum și în spațiile publice dacă au un tavan și un singur perete cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

■ Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

● Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

■Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu excepția desfășurării activității de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri și loz, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

● Organizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea spațiului.

■Este interzisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale.

●Este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice.

Menționam că, regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.

Totodată, facem precizarea că în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului București se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Hotararea CMBSU nr 25 din 02.05.2021 (1)

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne, Instituția Prefectului MUNICIPIUL BUCUREȘTI, comunicat de presă: https://b.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-105/

BULETIN DE PRESĂ, 3 mai 2021, ora 13.00

Comunicat publicat de Intell News, 4 mai 2021

Despre Claudiu Victor Gheorghiu 309 Articles
My name is GHEORGHIU CLAUDIU VICTOR and I was born in October 1967 in Bucharest. In 1998 I took the master degree at University from Bucharest , the Faculty of History- universal old history section- with theme (Constantine the Great and Christianity) at professor LIGIA BARZU. In 1991 I graduated Art School , Painting section, with TITU DRAGUTESCU. I painted sacred pictures from 1990, in technique tempera or tempera with egg on wood. In the period 2004-2016, I had the honor to have the encouragements, the advices, the friendship of the Master PAUL GHERASIM(1925-2016), my mentor, the founder of the "Prolog" group. During the period 1992-1994 I was artistic advisor at Coleus contemporary art gallery . I am titular member of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration - AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania from April 17, 2019, admitted by contest, as well as I was trainee member during the period 2016-2019, admitted by contest. I was member in Plastic Background(FP) belong Visual Artists’ Union from Romania(UAP) from 7th of December 2000, admitted by contest. From 25th of May 2015 I was elected Media advisor of the Steering Committee of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania. From 2014 I am member Visarta( from March 31, 2017, I was elected in the Steering Committee of Visarta, during the period 2017-2022), the Romanian Visual Arts Copyright Collecting Society. I had 4 Personal Exhibitions with sacred art, organized by UAP from Romania- Visual Artists’ Union from Romania, in Bucharest (2001, 2003, 2004 at ArTei Gallery, 2007 at Galateea Gallery), also another two at Silva Gallery in Busteni(2007-2008), Sabion Gallery in Bucharest(2019, together with Cristina Georgescu). I had also 2 Personal Exhibitions in Italy : I was Honor Guest, representing Romania, with sacred art, June 2003 at Pisa and in October 2006 ”The icons, sacred pictures in contemporary world” at Viadana(Mantua). I won some prizes in Italy and I participated, admitted by contest, at some art fairs and international exhibitions around the world, representing Romania: most of them in Italy(Pompeii, Pisa, Turin, Milan, Reggio Emilia, Bari, Viadana, Mantua), but also in France, Germany, Greece, Japan, Peru, South Korea, Switzerland; in secondary also I am cultural journalist: from May 2015 to January 2016 I was Contributing Editor at Culture at the newspaper Jurnalul Bucureştiului. From 17th of January 2016 I was advanced Senior Editor at the same newspaper, which has been called since April 2020 the Jurnalul Bucureştiului ,,Le Petit Parisien”, with a different leadership and a different format. From 1st of November 2015 to 31st of December 2016 I was Contributing Editor and Thematic Advisor at News Agency Lacasuri Ortodoxe and Press service LO News. From 1st of January 2016 I am Senior Editor of the Intell News(Global news, press and event analysis) and coordinator of the Culture pages (in Romanian and English, named Intell News Romania). From May 3, 2019, I am also publisher commentator at the newspaper Ultima Oră.
Website Facebook YouTube