Repatrierea migranților: date și politici UE

Repatrierea migranților: date, cifre și politici UE (infografice). Eurodeputații doresc ca viitoarele politici UE privind repatrierea migranților să protejeze drepturile fundamentale și să dea prioritate repatrierilor voluntare. Comunicat de presă al Parlamentului European din 16 noiembrie, republicat de Intell News, 17 noiembrie 2021.

Repatrierea migranților: date, cifre și politici UE (infografice). Eurodeputații doresc ca viitoarele politici UE privind repatrierea migranților să protejeze drepturile fundamentale și să dea prioritate repatrierilor voluntare.

Există lacune și deficiențe în politica UE privind repatrierea migranților, spun deputații europeni într-o rezoluție privind implementarea directivei returnării, care stabilește regulile comune pentru repatrierea resortisanților țărilor terțe care nu au dreptul să rămână în Uniunea Europeană. Rezoluția a fost adoptată pe 16 decembrie 2020.

Citiți mai multe despre politica UE în domeniul migrației. Repatrierea migranților: date și politici UE.

Repatrierea migranților: fapte și cifre. © European Union 2021 – Sursa: Parlamentul European.

Promovarea repatrierilor eficace. Repatrierea migranților: date și politici UE.


În 2020, 137 840 de persoane au primit refuz de intrare în UE: principalele motive fiind lipsa documentelor necesare pentru justificarea șederii (41%), au fost considerate o amenințare (18%) sau nu au avut viză valabilă sau permis de ședere (9%).

În 2020 statele UE au emis peste 396 400 de decizii de returnare, cea mai scăzută valoare din 2013. Totuși, mai puțin de un sfert dintre cei vizați au fost efectiv repatriați spre o țară din afara UE. Deputații spun că termenele limită scurte pentru o plecare voluntară, ca și impunerea unor interdicții de intrare pot împiedica cu totul repatrierile. Aceștia au solicitat statelor UE să acorde termene de plecare realiste și să analizeze interdicțiile de intrare în funcție de fiecare caz în parte.

Membră a grupului Verzilor/ALE, Tineke Strik, deputata responsabilă de acest domeniu, spune că o politică de repatriere eficientă nu ar trebui să se bazeze doar pe procentajul de retururi, ci ar trebui să se preocupe și de soarta persoanelor returnate după sosirea în țara de destinație.

Principalele naționalități care au primit ordin de plecare în 2020 au fost: algeriană, marocană, albaneză, ucraineană și pakistaneză.

Date privind refuzul de intrare în UE. © European Union 2021 – Sursa: Parlamentul European.

Prioritate pentru plecări voluntare

Regulile privind returnarea dau prioritate plecărilor voluntare, prin intermediul cărora oamenii pot părăsi UE de comun acord, nu forțați. Conform Frontex, 59% dintre returnările din 2020 au fost voluntare.

Totuși, unele țări UE refuză în mod constant sau scurtează perioada de plecare voluntară, de exemplu dacă migrantul în cauză se află în detenție sau dacă există motive să se creadă că acesta se va sustrage.

Parlamentul îndeamnă statele membre să investească în programe de asistență pentru returnări voluntare, categorie care a reprezentat 27,5% dintre returnări în 2020. Trebuie acordată prioritate acestor tipuri de returnări pentru că sunt mai durabile și mai ușor de organizat, cât și din perspectiva cooperării cu țările de destinație. Printre principalele probleme practice care împiedică procesul de returnare sunt identificarea migranților și obținerea documentelor necesare de la autoritățile din statele non-UE.

Deputații europeni au mai spus că minorii neînsoțiți nu ar trebui returnați dacă nu există dovezi că acest lucru este în interesul lor.

Returnări în 2020. © European Union 2021 – Sursa: Parlamentul European.

Protejarea drepturilor fundamentale

Parlamentul subliniază importanța protejării drepturilor fundamentale și a respectării standardelor procedurale în aplicarea legislației UE cu privire la returnări. De asemenea, țările UE sunt chemate să aloce suficient timp pentru a se putea face apel împotriva unei decizii de repatriere și să ofere sprijin legal și interpreți la cerere în mod gratuit.

Într-un raport adoptat în mai 2021, Parlamentul a condamnat aranjamentele informale la care UE și unele dintre statele terțe au ajuns de-a lungul anilor, și care conțin referiri minimale la drepturile fundamentale.

Autoarea raportului, Strik, a îndemnat Comisia să semneze acorduri formale de readmisie cu statele non-UE și a cerut o monitorizare mai bună, supraveghere democratică îmbunătățită și mai multă transparență în folosirea fondurilor UE pentru cooperarea în domeniul migrației. Ea a mai subliniat și nevoia de a asigura acces la justiție pentru migranții și refugiații ale căror drepturi au fost încălcate.

Repatrierea migranților: date și politici UE. Context

Raportul asupra directivei returnării este un răspuns la propunerea Comisiei Europene pentru revizuirea politicii de returnare a UE din 2018. Această propunere urmărește să creeze o politică europeană de returnare mai eficientă și este o piatră de temelie a noului Pact privind migrația și azilul.


Într-o rezoluție separată cu privire la azil adoptată în decembrie 2020, eurodeputații au solicitat mai multă solidaritate între statele membre și mai multe resurse financiare pentru principalele țări de intrare ale imigranților, în special în situația unui aflux important de solicitanți de azil.

Comunicat de presă, 16 noiembrie 2021, Parlamentul European, Societate : https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20201210STO93501/repatrierea-migrantilor-date-cifre-politici-ue-infografice

Comunicat de presă republicat de Intell News, 17 noiembrie 2021

Tag general Intell News pentru Parlamentul European: https://intellnews.ro/tag/parlamentul-european/

Despre Claudiu Victor Gheorghiu 334 Articles
My name is GHEORGHIU CLAUDIU VICTOR and I was born in October 1967 in Bucharest. In 1998 I took the master degree at University from Bucharest , the Faculty of History- universal old history section- with theme (Constantine the Great and Christianity) at professor LIGIA BARZU. In 1991 I graduated Art School , Painting section, with TITU DRAGUTESCU. I painted sacred pictures from 1990, in technique tempera or tempera with egg on wood. In the period 2004-2016, I had the honor to have the encouragements, the advices, the friendship of the Master PAUL GHERASIM(1925-2016), my mentor, the founder of the "Prolog" group. During the period 1992-1994 I was artistic advisor at Coleus contemporary art gallery . I am titular member of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration - AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania from April 17, 2019, admitted by contest, as well as I was trainee member during the period 2016-2019, admitted by contest. I was member in Plastic Background(FP) belong Visual Artists’ Union from Romania(UAP) from 7th of December 2000, admitted by contest. From 25th of May 2015 I was elected Media advisor of the Steering Committee of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Visual Artists’ Union from Romania. From 2014 I am member Visarta( from March 31, 2017, I was elected in the Steering Committee of Visarta, during the period 2017-2022), the Romanian Visual Arts Copyright Collecting Society. I had 4 Personal Exhibitions with sacred art, organized by UAP from Romania- Visual Artists’ Union from Romania, in Bucharest (2001, 2003, 2004 at ArTei Gallery, 2007 at Galateea Gallery), also another two at Silva Gallery in Busteni(2007-2008), Sabion Gallery in Bucharest(2019, together with Cristina Georgescu). I had also 2 Personal Exhibitions in Italy : I was Honor Guest, representing Romania, with sacred art, June 2003 at Pisa and in October 2006 ”The icons, sacred pictures in contemporary world” at Viadana(Mantua). I won some prizes in Italy and I participated, admitted by contest, at some art fairs and international exhibitions around the world, representing Romania: most of them in Italy(Pompeii, Pisa, Turin, Milan, Reggio Emilia, Bari, Viadana, Mantua), but also in France, Germany, Greece, Japan, Peru, South Korea, Switzerland; in secondary also I am cultural journalist: from May 2015 to January 2016 I was Contributing Editor at Culture at the newspaper Jurnalul Bucureştiului. From 17th of January 2016 I was advanced Senior Editor at the same newspaper, which has been called since April 2020 the Jurnalul Bucureştiului ,,Le Petit Parisien”, with a different leadership and a different format. From 1st of November 2015 to 31st of December 2016 I was Contributing Editor and Thematic Advisor at News Agency Lacasuri Ortodoxe and Press service LO News. From 1st of January 2016 I am Senior Editor of the Intell News(Global news, press and event analysis) and coordinator of the Culture pages (in Romanian and English, named Intell News Romania). From May 3, 2019, I am also publisher commentator at the newspaper Ultima Oră.
Website Facebook YouTube