Starea de alertă a fost prelungită pe teritoriul României

H O T Ă R Â R E privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Guvernul României- Palatul Victoria


GUVERNUL  ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind  stocurile  de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea  nr.  20/2020,  cu  completările  ulterioare,  precum  şi  de prevederile  Ordonanţei  de  urgenţă a Guvernului  nr.  70/2020, privind  reglementarea  unor  măsuri,  începând  cu  data  de  15  mai  2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,  pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii  educaţiei  naţionale  nr.  1/2011,  precum  şi a  altor  acte  normative,  cu  modificările  ulterioare, luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1)şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări  prin  Legea  nr.  15/2005,  şi  ale  art.  11  alin.  (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din Legea  nr.  55/2020 privind  unele  măsuri  pentru  prevenirea  şi  combaterea  efectelor  pandemiei  de COVID-19, cu modificările ulterioare, indică necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia de  urgenţă  determinată  de  răspândirea  noului  coronavirus,  aspecte  materializate  în  cuprinsul documentului intitulat „Analiza  factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de  virusul  SARS-COV-2 pe teritoriul României la data de 14.07.2020”, întocmit la nivelul Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, ţinând seama de propunerile cuprinse în Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 35 din 15 iulie  2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3, art. 4, art. 6 şi art. 71 alin. (1) din  Legea  nr.  55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare,

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art.  1– Începând cu data de 17 iulie 2020, se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobată cu modificări  şi  completări  prin  Hotărârea  Parlamentului  României  nr.  5/2020,  cu  modificările  şi completările ulterioare, și prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea  efectelor  pandemiei  de  COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 515 din 16 iunie 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 – Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire şi control al infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi instituţiile şi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în: a) anexa nr. 1 -„Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns“; b) anexa nr. 2 -„Măsurăpentru asigurarea rezilienţei comunităţilor“; c) anexa nr. 3 -„Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“.

Art. 3– În aplicarea dispoziţiilor art. 7^1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile  de  urgenţă  medicală,  precum  şi  unele  măsuri  aferente  instituirii  carantinei,  aprobată  cu completări  prin  Legea  nr.  20/2020,  cu  completările  ulterioare,  şi  ale  Hotărârii  Guvernului  nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările ulterioare, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, prin ordin al comandantului acţiunii, măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acţiunilor de răspuns la nivel naţional.

Art. 4– Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-3  este  cel  stabilit  la art.  64 -70  din  Legea  nr.  55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.

Art. 5– Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6–  Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări  şi  completări  prin  Hotărârea  Parlamentului  României  nr.  5/2020,  cu  modificările  şi completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul  României  şi  măsurile  care  se  aplică  pe  durata  acesteia  pentru  prevenirea  şi  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, își mențin aplicabilitatea în măsura în care dispoziţiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3  la  prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU,  Ludovic Orban

Sursa foto- Guvernul României : Declarații susținute de premierul Ludovic Orban la începutul ședinței de govern, 15 iulie 2020, captură foto

Comunicat de presă, 15 iulie 2020. Sursa: Guvernul României: https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/h-o-t-a-r-a-r-e-privind-prelungirea-starii-de-alerta-pe-teritoriul-romaniei-si-masurile-care-se-aplica-pe-durata-acesteia-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19

Comunicat de presă publicat de Intell News, 16 iulie  2020

Echipa redacțională a Intell News. Servim PATRIA!

Despre Claudiu Victor Gheorghiu 252 Articles
My name is GHEORGHIU CLAUDIU VICTOR and I was born in October 1967 in Bucharest. In 1998 I took the master degree at University from Bucharest , the Faculty of History- universal old history section- with theme (CONSTANTIN the GREAT and CHRISTIANITY) at professor LIGIA BARZU. In 1991 I graduated Art School , PAINTING section with TITU DRAGUTESCU. I painted sacred pictures from 1990. I paint in technique tempera or tempera with egg on wood. During the period 1992-1994 I was managership at COLEUS modern art gallery . I am titular member of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Romanian Fine Arts Union from April 17, 2019, admitted by contest, as well as I was trainee member during the period 2016-2019, admitted by contest. I was member in Plastic Background(FP) belong Romanian Fine Arts Union (UAP) from 7th of December 2000, admitted by contest. From 25th of May 2015 I was elected Media advisor of the Steering Committee of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Romanian Fine Arts Union. From 2014 I am member VISARTA(from March 31, 2017, I was elected in the Steering Committee of Visarta, during the period 2017-2022), the Romanian Visual Arts Copyright Collecting Society. I have 4th Personal Exhibitions with sacred art organized by UAP from Romania- Romanian Fine Arts Union in Bucharest (2001,2003,2004 at ArTei Gallery, 2007 at Galateea Gallery) and another at Silva Gallery in Busteni(2007-2008). I have also 2 Personal Exhibitions in Italy : I was Honor Guest, representing Romania, with sacred art, June 2003 at Pisa and in October 2006 ”The ICONS, sacred pictures in contemporary world” at Viadana(Mantua). I won some prizes in Italy and I participated, admitted by contest, at some art fairs and international exhibitions around the world, representing Romania: most of them in Italy, but also in Bangladesh, France, Greece, Japan, Peru, South Korea, Switzerland. From May 2015 to January 2016 I was Contributing Editor at CULTURE (Fine Arts, Exhibitions, History, Religion) at the newspaper Jurnalul Bucurestiului. From 17th of January 2016 I was advanced Senior Editor at the same newspaper . From 1st of November 2015 to 31st of December 2016 I was Contributing Editor and Thematic Advisor at News Agency Lacasuri Ortodoxe and Press service LO News. From 1st of January 2016 I am Senior Editor at CULTURE at the Intell News: Global news, press and event analysis. From May 3, 2019, I am also publisher commentator at the newspaper Ultima Oră.
Website Facebook YouTube