Termeni de utilizare Intell News Romania

Termeni si condiții

Atenționare! Site-ul INTELLNEWS.ro nu poate fi făcut răspunzător in nici o măsură, pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informațiilor furnizate de INTELLNEWS.ro.

Termeni și condiții de accesare a site-ului INTELLNEWS.ro

Va rugăm sa parcurgeți acest document cu atenție. Prin accesarea site-ului INTELLNEWS.ro aflat la adresele http://intellnews.ro si http://intellnews.ro, denumit in continuare „INTELLNEWS.ro”, sau  prin orice alt fel de accesare a conținutului acestui website, vă angajați să respectați termenii documentului de mai jos asupra căruia se ințelege ca ați ințeles și ați fost de acord. Acest site este deținut și administrat de Laurențiu Nedianu.

In situația in care nu sunteți de acord cu termenii prezentului document, vă rugam sa parasiti INTELLNEWS.ro și să nu mai accesați acest site. Orice accesare a INTELLNEWS.ro va fi considerată

de acum încolo, un accept al termenilor și condițiilor conținute în documentul de mai jos.

1. Protecția proprietății intelectuale

2. Utilizarea conținutului „INTELLNEWS.ro”

3. Modificări aduse siteului

4. Înregistrare, parole și responsabilități

5. Forumuri publice și comentarii

6. Lipsa a garanției si declinări de răspundere

7. Forța majoră

8. Diverse

9. Legi aplicabile si jurisdicție

 

1. Protecția proprietății intelectuale

Conținutul și designul INTELLNEWS.ro, precum și orice alt material având legatură cu INTELLNEWS.ro trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. în orice altă modalitate (ca, spre exemplu: articole, design și orice alte materiale la care ne vom referi in continuare ca la „Conținut INTELLNEWS.ro”), aparțin INTELLNEWS.ro si colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.

Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui sa utilizeze sau să reproducă materialele INTELLNEWS.ro fără a cita cu link (legatura catre site). Reproducerea se face în limita a maxim 500 de cuvinte.

De asemenea, sunteți de acord ca prin scrierea unui material (articol, comentariu, post în forum, precum și orice alt tip de mesaj publicat) în INTELLNEWS.ro, transmiteți INTELLNEWS.ro un drept  neexclusiv de autor cu privire la publicarea, republicarea, difuzarea precum și orice altă forma de expunere publică a materialului in cadrul INTELLNEWS.ro si produselor INTELLNEWS.ro, pe toata durata de existentă a drepturilor de autor asupra materialelor în cauză.

2. Utilizarea conținutului INTELLNEWS.ro

Puteți copia și printa Conținutul INTELLNEWS.ro doar pentru folosința dvs. personală, lipsită de intenție comercială. Cu excepția celor spuse mai sus, Conținutul INTELLNEWS.ro nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea INTELLNEWS.ro:

a. reproducerea sau stocarea Conținutului INTELLNEWS.ro, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.

b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului

INTELLNEWS.ro, in lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea INTELLNEWS.ro.

c. îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al INTELLNEWS.ro asupra Conținutului INTELLNEWS.ro.

Orice utilizare a conținutului INTELLNEWS.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisș. Cererile de utilizare a conținutului INTELLNEWS.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: contact@INTELLNEWS.ro.

3. Schimbări ale site-ului

INTELLNEWS.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale Conținutului său. De asemenea, INTELLNEWS.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul sau conținut.

4. Înregistrare, parole și responsabilități

Accesul dvs. la anumite servicii si informații din cadrul siteului este protejat de o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui aceasta parolă. INTELLNEWS.ro nu va va cere niciodată parola conturilor dvs în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim deci să nu dezvaluiți această parolă peroanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să vă amintiți să semnați log off / sign out din contul dvs. în Forum-ul, Chat-ul sau alte servicii online oferite de INTELLNEWS.ro, la sfârșitul fiecărei sesiune de utilizare a acestora. Vă sfătuim de asemenea să  închideți fereastra browserului în care ați lucrat la sfârșitul navigarii dvs. în site-urile sau serviciile furnizate de INTELLNEWS.ro

Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la informațiile dvs. personale sau la corespondența dvs. atunci când lucrați într-o rețea de computere aflată într-un loc public. (în cafenelele internet, spre exemplu).

Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația personală,

INTELLNEWS.ro nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către noi, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriu dvs. risc.

5. Platformele de comunicare puse la dispoziție de INTELLNEWS.ro

INTELLNEWS.ro vă poate pune la dispoziție forumuri de discuție și comentarii. În ideea în care INTELLNEWS.ro nu poate  filtra toate mesajele postate sau trimise de utilizatorii săi prin intermediul acestor platforme de comunicare, ne rezervam dreptul (care poate fi exercitat la momentul ales de noi și fără o notificare prealabilă), de a șterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restricționa accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele sale de comunicație.

Dvs. sunteți singurul responsabil pentru conținutul mesajelor dvs. Pentru aceasta, trebuie să știți că postarea sau transmiterea de mesaje prin intermediul platformelor de comunicație puse la dispoziție de INTELLNEWS.ro este supusa următoarelor limitări:

– Nu puteti publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate contine o forma unanim recunoscuta in societate ca fiind „publicitate” la diverse categorii de bunuri si servicii

– Nu puteți publica legături (link-uri) spre alte site-uri în secțiunea de comentarii

– Nu puteti publica, transmite sau face referire utilizatorilor sau membrilor INTELLNEWS.ro nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent ca aceasta trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicatie puse la dispozitie de INTELLNEWS.ro sau prin intermediul altor mijloace de comunicatie.

– Nu puteti publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conțin recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteți publica sau face referire in nici un fel la mesaje care conțin informații confidențiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevazute cu mențiunea „confidențial” sau cu orice altă mențiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta prețul, imaginea sau valoarea de piața al unui produs sau serviciu.

– Nu puteți publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terț.

– Nu puteți publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conțin viruși sau orice alte secvențe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea INTELLNEWS.ro sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software).

– Nu puteți colecta în nici un fel informație indentificabilă personal de la utilizatorii sau membri INTELLNEWS.ro.

– Nu puteți restricționa sau elimina accesul unor alți utilizatori la platformele de comunicație puse la dispoziție de INTELLNEWS.ro.

– Nu puteți publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje a căror sursă este ascunsă.

Prin transmiterea mesajelor dvs. către sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicație INTELLNEWS.ro (forum, comentarii, e-mail, mesaje private), sunteți de acord că dumneavoastră sunteți singurul responsabil și veți despăgubi INTELLNEWS.ro pentru price pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a postării, transmiterii sau referinței de de către dvs. a unor mesaje al căror conținut încalcă prevederile limitărilor de la paragraful precedent.

Platformele de comunicare INTELLNEWS.ro care fac posibilă publicarea unor texte conțin mesaje trimise de utilizatori, asupra cărora INTELLNEWS.ro nu are nici un control. INTELLNEWS.ro nu poate garanta acuratețea, integritatea sau calitatea acestor mesaje. Unii utilizatori pot înțelege că este mai simplu sa încalce regulile statuate in acest acord, și, drept urmare, unele dintre mesajele publicate pot prezenta o realitate înșelatoare, incompletă, incorectă sau agresiv orientată spre alte categorii sociale. Ar trebui deci sa discerneți înainte de a folosi informația cuprinsă în aceste mesaje pentru a face o investiție sau orice alta acțiune care implica folosirea de fonduri sau resurse proprii sau alte unor terți. Imaginea prezentantă de mesajele publicate poate fi uneori diferită de realitate.

Prin publicarea unui mesaj al dvs. pe unul dintre Forumurile INTELLNEWS.ro sau prin publicarea pe site, acolo unde acest lucru este posibil, a unui comentariu cu privire la unul dintre articolele publicate in INTELLNEWS.ro, sunteți de acord sa cedați INTELLNEWS.ro dreptul nelimitat si neexclusiv de a reproduce, modifica, traduce, publica, distribui sau face public respectivul text sau o parte din acesta.

Comentariile scrise de dvs. la articole sunt moderate înainte de publicare de către administratorul INTELLNEWS.ro, care decide dacă sunt publicate, editate și publicate sau șterse.

6. Lipsă a garanției si declinări de răspundere

Deși în fiecare moment fac eforturi în vederea asigurării calității si corectitudinii articolelor publicate în site, INTELLNEWS.ro nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului sau, a site-ului INTELLNEWS.ro, a software-ului INTELLNEWS.ro ori a produselor și serviciilor apărute sub egida INTELLNEWS.ro. INTELLNEWS.ro nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzand, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului,` întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site, chiar dacă INTELLNEWS.ro va atenționase anterior ca folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

INTELLNEWS.ro nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site. De asemenea, INTELLNEWS.ro nu garantează faptul ca sistemele  informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe site sau în orice alta formă nu conțin viruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți distructive.

La cererea INTELLNEWS.ro, sunteți de acord sa exonerați de răspundere INTELLNEWS.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte  cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.

7. Forța Majoră

INTELLNEWS.ro, afiliații săi și în general furnizorii de informație către INTELLNEWS.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile INTELLNEWS.ro, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința INTELLNEWS.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la INTELLNEWS.ro, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat in sistemele INTELLNEWS.ro, erorile de operare, greva, etc.

8. Diverse

Schimbarea termenilor prezentului acord. INTELLNEWS.ro este indreptățit, fără notificare si fără îndeplinirea unor alte formalități, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când acești termeni se vor modifica însa, INTELLNEWS.ro vă va notifica prin intermediul email-ului și prin publicarea în prima pagina a siteului, a comentariului schimbărilor intervenite. Accesul în site și folosirea serviciilor INTELLNEWS.ro după momentul notificării sau al afișării comentariilor privind schimbările pe prima pagină a site-ului impliăa faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

De asemenea, unele servicii oferite de INTELLNEWS.ro pot face obiectul unor termeni diferiți, care vor fi afișați în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesați înainte de folosirea serviciului.

Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți. Părți ale conținutului inclus în INTELLNEWS.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care INTELLNEWS.ro are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, în interiorul conținutului INTELLNEWS.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. INTELLNEWS.ro nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, INTELLNEWS.ro nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din INTELLNEWS.ro.

Notficari Orice notificare către INTELLNEWS.ro trebuie trimisă în scris, prin e-mail, la contact@INTELLNEWS.ro. În termen de maxim 48 ore lucrătoare de la transmiterea notificării, se va da un răspuns.

9. Legea care guverneaza acordul

Drepturile și obligațiile părtilor, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate si guvernate de legea româna în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în față instanțelor de judecată românești.