VISARTA: Societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale anunţă Adunarea Generală

Adunarea generală a S.G.C.D.A. VISARTA anunțată de Consiliul Director pentru data de 20 iulie 2020 și reconvocată pentru data de 21 iulie 2020 se va desfășura sub rezerva hotărârilor adoptate de Guvernul României, privind măsurile de distanțare socială.

VISARTA: Societatea de Gestiune Colectivă a Dreptului de Autor în domeniul Artelor Vizuale

Stimaţi membri Visarta,

Sunteţi invitaţi să participaţi la Adunarea generală a Societăţii VISARTA care va avea loc în data de 20.07.2020, orele 11, la sediul societăţii din str. poet Panait Cerna nr. 1, Bl M52, sc. 3, Et. 7 Ap. 85, Sector 3, București. În cazul neîntrunirii cvorumului legal, se reconvoacă şedinţa pentru ziua de 21.07.2020, orele 11,00 și se va desfășura la Amfiteatrul Facultăţii de Artă Murală a Universităţii Naţionale de Artă, str. Griviţei nr. 28, sector 1.

Prezenta convocare se face sub rezerva hotărârilor ce vor fi luate de către Guvernul României, referitor la măsurile de relaxare și distanțare socială, declarate în starea de alertă.

Ordinea de zi a Adunării Generale a SGCDA VISARTA 20-21 iulie 2020

1).Darea de Seamă (tip ORDA) privind activitatea societăţii în anul 2019; 2).Rapoartele Consiliului director și Administratorului general pentru activitatea desfăşurată în anul 2019;

3).Aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2019;

4).Prezentarea şi aprobarea Proiectului de Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;

5).Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2019;

6).Aprobarea cotizaţiei şi a taxei de înscriere pentru 2020;

7).Aprobarea comisionului pentru anul 2020;

8).Aprobarea primirilor și retragerilor de membri, ce au avut loc în anul 2019;

9).Aprobarea Metodologiei de funcționare a Comisiei de supraveghere pentru activitatea desfășurată de organismul de gestiune, de Directorul general/Administratorul general și de Consiliul director.

10).Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2019 ale Comisiilor de specialitate (Comisia privind accesul la informaţii, Comisia pentru supravegherea repartizării sumelor colectate, Comisia de supraveghere pentru activitatea desfășurată de organismul de gestiune, de Directorul general/Administratorul general și de Consiliul Director.

11). Proceduri de soluționare a cererilor/plângerilor.

12). Aprobarea modului de repartizare a sumelor nerevendicate;

13). Aprobarea Proiectelor de Hotărâri ale Adunării generale din 21 iulie 2020.

14).Diverse informări, probleme, decizii, hotărâri ale Consiliului director/ Administratorului general / Adunării generale.

În conformitate cu prevederile art. 170 alin (7) din Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, într-un interval de timp de 30 de zile înainte de Adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte materialele prezentate la Adunarea generală, la sediul organismului de gestiune colectivă. Conform dispozițiilor art 170 alin (8): “Accesul la informațiile prevăzute la alin (7) se face pe bază de cerere scrisă și cu limitarea accesului la datele personale ale angajaților organismului de gestiune colectivă.” Având în vedere starea de alertă instituită de Guvernul României și măsurile de distanțare socială, vă rugam să anunțați în prealabil pe adresa de mail office@visarta.ro sau la telefon nr. 0757076256, intenția de a vă prezenta la sediul Visarta.

Cu deosebită considerație, Consiliul Director al Societăţii VISARTA: președinte VISARTA Irina Florescu , membri Ștefan Găvenea și Claudiu Victor Gheorghiu, administrator general Daniela Avramescu. 18 iunie 2020

  • : VISARTA anunță: Adunarea Generală a Membrilor Visarta

Anunţ de presă al VISARTA publicat de Intell News prin Claudiu Victor Gheorghiu, Senior Editor al agenției de presă Intell News şi coordonator al paginilor de cultură(în limbile română şi engleză Intell News Romania), membru al Consiliului Director al Visarta,  19 iunie 2020

Comunicat  al VISARTA publicat în ziarul Jurnalul Bucureștiului „Le Petit Parisien” de Claudiu Victor Gheorghiu, Senior Editor al ziarului, 19 iunie 2020

Adunarea Generală a Societăţii VISARTA în luna iulie 2020
Despre Claudiu Victor Gheorghiu 274 Articles
My name is GHEORGHIU CLAUDIU VICTOR and I was born in October 1967 in Bucharest. In 1998 I took the master degree at University from Bucharest , the Faculty of History- universal old history section- with theme (CONSTANTIN the GREAT and CHRISTIANITY) at professor LIGIA BARZU. In 1991 I graduated Art School , PAINTING section with TITU DRAGUTESCU. I painted sacred pictures from 1990. I paint in technique tempera or tempera with egg on wood. During the period 1992-1994 I was managership at COLEUS modern art gallery . I am titular member of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Romanian Fine Arts Union from April 17, 2019, admitted by contest, as well as I was trainee member during the period 2016-2019, admitted by contest. I was member in Plastic Background(FP) belong Romanian Fine Arts Union (UAP) from 7th of December 2000, admitted by contest. From 25th of May 2015 I was elected Media advisor of the Steering Committee of the Association Branch of Religious Plastic Arts and Restoration : AFAPRR of UAP from Romania: Romanian Fine Arts Union. From 2014 I am member VISARTA(from March 31, 2017, I was elected in the Steering Committee of Visarta, during the period 2017-2022), the Romanian Visual Arts Copyright Collecting Society. I have 4th Personal Exhibitions with sacred art organized by UAP from Romania- Romanian Fine Arts Union in Bucharest (2001,2003,2004 at ArTei Gallery, 2007 at Galateea Gallery) and another at Silva Gallery in Busteni(2007-2008). I have also 2 Personal Exhibitions in Italy : I was Honor Guest, representing Romania, with sacred art, June 2003 at Pisa and in October 2006 ”The ICONS, sacred pictures in contemporary world” at Viadana(Mantua). I won some prizes in Italy and I participated, admitted by contest, at some art fairs and international exhibitions around the world, representing Romania: most of them in Italy, but also in Bangladesh, France, Greece, Japan, Peru, South Korea, Switzerland. From May 2015 to January 2016 I was Contributing Editor at CULTURE (Fine Arts, Exhibitions, History, Religion) at the newspaper Jurnalul Bucurestiului. From 17th of January 2016 I was advanced Senior Editor at the same newspaper . From 1st of November 2015 to 31st of December 2016 I was Contributing Editor and Thematic Advisor at News Agency Lacasuri Ortodoxe and Press service LO News. From 1st of January 2016 I am Senior Editor at CULTURE at the Intell News: Global news, press and event analysis. From May 3, 2019, I am also publisher commentator at the newspaper Ultima Oră.
Website Facebook YouTube